CustomOffice er meget bedre

Brdr. Rasmussen A/S i Kibæk har erstattet et andet system med CustomOffice, og nu er alle medarbejdere kommet med. Det erstatter naturligvis dagsedlerne, og det håndterer også handlen med halm

Hverdagen er ændret markant på Brdr. Rasmussen A/S maskinstation i Kibæk, i hvert fald for Diana, som tog sig af papirarbejdet før.

Brdr. Rasmussen har tidligere haft et elektronisk system til blandt andet tidsregistrering, men det kunne ikke så meget som CustomOffice kan, og det var ikke alle medarbejdere som brugte det – heller ikke chefen, Mads Rasmussen. »Jeg fik en del af de gamle dagsedler med jord og kaffe på, så de var svære at læse når jeg tastede dem ind og ordnede løn. Det tager meget mindre tid nu.«, siger Diana Rasmussen. »Vi var med til en konference i Herning om CustomOffice sidste år. Diana skubbede på, så vi fik besøg af Per Ole Rothmann fra CustomOffice. Det var nok det afgørende for skiftet. Vi har fået et hurtigere og mere præcist system.« siger Mads Rasmussen, som fortsat taler meget i telefon og bruger sin almindelige kalender til planlægning.

»Vi begyndte med at lægge gyllekørsel ind i systemet, som vi strækker over et helt år. Opgaverne bliver lagt ind i systemet, efterhånden som de opstår. Vi udfører kloakarbejde, men vi har ikke lagt forbruget af materialer ind. Til gengæld har vi forbruget af såsæd og handelsgødning lagt ind, så medarbejderen skal taste en værdi for at kunne afslutte opgaven. Der kommer mere og mere på systemet, og det vil vi nok fortsætte med.« fortæller Diana Rasmussen, som også slår fast, at det tager tid at komme i gang med CustomOffice. »Der var en vis skepsis hos medarbejderne i begyndelsen, men da den var overstået, kom vi rigtigt godt i gang. Medarbejderne er gode til at hjælpe hinanden, og vi har en slags superbruger blandt medarbejderne, der hjælper kollegaerne i gang. Vi har også en medarbejder, som kører hjem i firmabilen. Ham ser vi næsten aldrig, så det er ekstra praktisk, at han kan taste sine opgaver ind.« siger Diana Rasmussen, som føjer til, at der ligger en ekstra kontrol i systemet: »Hvis en medarbejder er kommet til at trykke forkert, så der helt oplagt er forkerte oplysninger, så opdager jeg dem.«

For Mads Rasmussen bliver det til lidt færre telefonopkald til medarbejderne, og det er en fordel for alle. »Det måtte være irriterende for medarbejderne, at jeg ringede for at høre hvor langt de var nået, så jeg kunne give næste kunde besked. Det stressede og skabte panik, og det gælder om at have mindst mulig panik, når det ikke er nødvendigt« siger Mads Rasmussen, og fortsætter: »Senest har vi håndteret handlen med 7-8.000 halmballer via CustomOffice, og det har sparet meget tid. Det sikrer, at vi faktisk har presset det antal, som vi sælger. Det skal gerne stemme.«

Brdr. Rasmussen Kibæk A/S er grundlagt af de tre brødre, Mads, Niels Christian og Jens Thomas i 2010. Siden er det gået stærkt. Der er i dag 14 mand fast, og firmaet løser de fleste maskinstationsopgaver, bortset fra at snitte og lave grovfoder.

»Vi har udstyr til høstarbejde, gylle, jordarbejde, entreprenørarbejde og skovarbejde.« fortæller Mads Rasmussen.

Brdr. Rasmussen ligger på en flot ejendom uden for Kibæk præget af flere store maskinhaller, hvoraf den seneste næsten er ny. Mads Rasmussen ser ikke vækst som det vigtigste mål for de kommende år, og med Dianas ord er det vigtigere at være dygtig til at styre den nuværende virksomhed.

Kundecasen er oprindelig bragt i magasinet:

Kundecases:

Load More Posts
2018-11-06T11:16:19+01:00