Funktioner, der gør det lettere for chefen

Det er let at oprette nye opgaver

 • De fleste af vores kunder arbejder, som vejret tillader det.
 • Hvis opgaven gemmes i CustomOffice, kan medarbejderne selv “plukke” dem.
 • Det gør det lettere at uddelegere arbejdet på tværs af virksomheden.
 • Bruger du digitale markkort, er det let at udpege lokationen.

Én kalender der viser alt

 • Med kalenderen kan du se hvem der er på arbejde og hvor langt de er nået.
 • Kalenderen spørger automatisk, hvem der har mulighed for at arbejde over.
 • Maskinføreren kan selv registrere nye opgaver, så de kan arbejde mere selvstændigt.
 • Klikker du på menuen “fravær”, får du vist en uge-kalender med ferie og overarbejde.
 • Du bestemmer selv hvem, og i hvilken rækkefølge medarbejderne skal vises.

Fakturaen er færdig med opgaven

 • Når du har godkendt dagsedlen, så er systemet klar til fakturering.
 • Med ét enkelt tryk på en knap, overføres alle opgaverne til økonomisystemet.
 • Herefter kan du stadig tilpasse fakturaen – inden den sendes til kunden.
 • Fordi dine data ligger gemt i skyen, kan du altid se opgaven i CustomOffice.
 • Vi tilpasser gerne systemet, såfremt du har særlige ønsker til gebyrer mv.

Let adgang til rapporter

 • Du kan løbende lave statistikker, som giver et godt overblik over det udførte arbejde.
 • Få et indsigt i timeforbrug, maskiner og noterne på hver enkelte kunde.
 • Få et samlet overblik over tidsforbruget mellem transport, klargøring og værksted.
 • Mål dine maskiners effektivitet, så du ved om de har været investeringen værd.

Find dine medarbejdere på Google Maps

 • Ved hjælp af telefonens GPS signal kan du med app’en, se hvor dine medarbejdere er.
 • Slut med lange og uforklarlige beskrivelser af hvor de er, når maskinen går i stykker.
 • Med få meters nøjagtighed, kan du se præcis hvor dine kollegaer befinder sig.
 • En praktisk funktion, hvis du skal hente en kollega, aflevere mad eller brændstof.

Færdig rapport efter endt kørsel

 • Chaufføren registrere alt i én app’en, også hvad og hvor det er hentet/leveret.
 • Transport-loggen giver mulighed for at registrere distance, mængde og volumen.
 • App’en giver mulighed for at registrere informationer, som vejning og fugtprocent.
 • Slutkunden kan få en færdig PDF, med et overblik over hele forløbet og indholdet.
 • CustomOffice er godkendt som oprindelsesdokumentation til transport af biogas.

Effektiv kommunikation

 • CustomOffice giver mulighed for at sende beskeder til enkelte eller alle ansatte.
 • Du kan endda se hvem der har læst beskeden, hvis du har en stram deadline.
 • Send gerne statusrapportering ud, for at holde dine ansatte opdaterede.
 • Undgå unødvendige SMSer og opkald.

Bestilling af mad (direkte til kroen)…

 • App’en kan bruges til mange ting, også det praktiske som madbestilling.
 • Send en automatisk forespørgsel ud, om medarbejderne ønsker at bestille frokost.
 • Har man aftenhold, kan en lignende forespørgsel sendes ud særskilt.
 • Hvis maden skal leveres hjælper vores Google Maps funktion…