funktioner

Få bedre overblik over virksomhedens opgaver

Med CustomOffice kan du nemt oprette nye opgaver, allokere dem til medarbejdere og følge deres vej fra orde til faktura.

Sådan giver CustomOffice dig det fulde overblik

Medarbejdere kan nemt selv oprette opgaver, og melde dem løst med detaljer og noter. Opgaver kan oprettes i en åben pulje, som medarbejderne selv kan "plukke" fra. Det gør det lettere at uddelegere arbejdet på tværs af virksomheden.

Opgavebrief

Appen tilbyder nem kommunikation om opgavens detaljer, markkort, tegninger og materiel.

Prioritering

Prioritering af opgaver sikrer, at de vigtigste ting laves først.

Søgbar historik

Find nemt tilbage til en tidligere udført opgave, så du ikke skal bede om detaljerne igen.

Dokumentation

Kontrollér det udførte arbejde i sagshistorikken, se anvendt materiel og noter på opgaven.

Billeder

Gem nemt billeder til dokumentation og vidensdeling sammen med opgaven.

Ændringer

Skulle vejret skift, så kan du også hurtigt skifte til plan B, og tildele medarbejdere andre opgaver.

Reparationer

Opstår der problemer med maskinen, så kan du let indrapportere det med appen.

Status altid gemt

CustomOffice gemmer løbende informationer om opgaver, kunder, kort og maskiner.

Virker også offline

Hvis du ikke har forbindelse til netværket, kan du fortsætte offline, inklusiv oprettelse af nye opgaver.

Når opgaven er færdig, skal den dokumenteres...

Hvis du er træt af at skulle dokumentere, kommer CustomOffice dig til undsætning. Du indsamler de nødvendige oplysninger undervejs, og kan nemt dele dem med kunden.

  • Gem billeder på opgaven
    Gem billeder sammen med opgaven til dokumentation af udført arbejde, vidensdeling, indberetning af skader o.lign.
  • Logs og journaler
    Appen kan bede dine medarbejdere besvare bestemte spørgsmål eller indtaste påkrævede oplysninger, når en opgave påbegyndes eller afsluttes.
  • Automatisk pdf-rapport
    Slutkunden kan få en færdig PDF med et overblik over hele forløbet og indholdet af en opgave, herunder information om afstande, vægte og volumen.

Transportlog og sprøjtejournal

Dine chauffører kan nemt sende statusrapport i CustomOffice efter endt kørsel. Rapporten indeholder alle detaljer, om hvad og hvor noget er hentet og leveret. App'en giver mulighed for at registrere informationer som distance, mængde, volumen, vejning og fugtprocent. Slutkunden kan få en færdig PDF med et overblik over hele forløbet og indholdet.

Alle der benytter pesticider kender til det dokumentationsarbejde, der følger med denne type opgaver. Ved at udfylde sprøjtejournalen i CustomOffice er du sikker på altid at have besvareret de lovpligtige spørgsmål.

Tilmeld nyhedsbrev!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og få inspiration til en hverdag uden papir, invitationer til konferencer og nyt om CustomOffice.