Digitalisering for maskinstationer -
slip for papirarbejdet

Tidsregistrér helt uden problemer med CustomOffice, og få en samlet løsning til at organisere opgaver, medarbejdere og administrative forpligtelser.

Planlægning på farten

Med en mobil i hånden har du altid adgang til alle funktioner på farten. Opret kunder, opgaver, medarbejdere eller luk for deres adgang.

Tidsregistrering og løn

Med CustomOffices brugervenlige app til tidsregistrering eliminerer du risikoen for fejl og giver større præcision. Registrering af ferie, fravær og arbejdstid - nemt og lige til.

Hurtig fakturering

Når en opgave er færdig, og lederen har godkendt dagsedlen, bygger CustomOffice automatisk en fakturakladde i dit faktureringssystem.

Maskinstation
Helle Lundsgaard fra Egekærslund Maskinstation

Skræddersyet til din maskinstation

CustomOffice er ikke kun et digitalt produkt, som du installerer på computere, tablets og smartphones. Vi skræddersyer vores produkt aktivt efter din virksomheds specifikke behov. Vores konsulenter hjælper med den digitale omstilling, kortlægningen af din virksomheds optimeringspotentiale samt indfasningen af de nye værktøjer.

Tidsregistrering på farten
med mobiltelefonen

Medarbejdere kan nemt selv oprette opgaver og melde dem løst med detaljer og noter. Opgaver kan oprettes i en åben pulje, som medarbejderne selv kan “plukke” fra. Det gør det lettere at uddelegere arbejdet på tværs af virksomheden.

Brugervenlig app

CustomOffice gør det nemt for alle at registrere deres tidsforbrug og detaljer om opgaverne - det gælder også for medarbejdere, der kæmper med sprog eller læsning.

Få tryk på telefonen

Når en oplysning er indtastet, popper den automatisk op, hvor der er brug for den. Det betyder, at medarbejderen kan udfylde sin dagseddel med få tryk på sin telefon.

Billeder som dokumentation

I CustomOffice kan du føje lige så mange billeder til en opgave, du vil - til dokumentation eller vidensdeling. Billederne gemmes i skyen, så din chef og kollegaer også kan se dem på deres skærm.

Et ærligt og nemt system
PC med live kalender og digital tidsregistrering

Mål tid på det, der giver værdi for virksomheden

Det er både let at starte timeren for medarbejderen og let for dig som leder at få hentet data ind om, hvad I bruger tiden på.

Timer-knapper med farver

Din konsulent kan oprette timer-knapper til alle former for tidsregistrering. Knapperne kan have hver deres farve.

GPS-lokation

Med CustomOffice kan du med få meters nøjagtighed se, hvor dine kollegaer befinder sig. Den funktion kan du for eksempel bruge til at lokalisere maskiner, der skal til reparation, til at aflevere mad eller brændstof.

Rapportér

Knapperne kan bruges til: Effektiv tid (fakturering), Pause, Ventetid, Driftstop, Tomkørsel og meget mere. De kan indstilles forskelligt.

Ledelse

Vores produkt er udviklet til virksomheder med maskiner og medarbejdere på farten og hjælper til øget overblik over, hvor medarbejderne befinder sig, hvor langt de er med en sag og med at oprette nye opgaver.

Mulighed for overarbejde

Det har aldrig været lettere at få et overblik over, hvem der har mulighed for at arbejde over i weekenden. Kig i kalenderen efter 👍-tegnet.

Nærmeste pårørende

Er ulykken ude, så kan du indtaste og let få adgang til kontaktoplysninger på nærmeste pårørende.

Dokumentation for kørekort

Kører dine medarbejdere i maskinerne, skal du kunne dokumentere, at du har set deres kørekort. Det gøres med tidsstempel og foto i app'en.

Online tidsregistrering med customoffice

Nem kommunikation

Dine medarbejdere har brug for information og ledelse. Det har vi taget højde for gennem muligheden for beskeder og informationstavler.

Storskærme

Med en storskærm på kontoret kan du vælge at se den aktive kalender eller Google kortet med GPS-visning af medarbejderne.

Send beskeder

Efter medarbejderne er blevet mere mobile, kommer de sjældnere på kontoret. Derfor har vi udviklet en digital opslagstavle.

Direkte madbestilling

Send en automatisk forespørgsel ud, om medarbejderne ønsker at bestille aftensmad. Hvis maden skal leveres, hjælper vores Google Maps-funktion.

CustomOffice er skabt
til maskinstationer

Nye opgaver oprettes direkte i systemet, og derfor skal alle kunder og marker være lettilgængelige.

Slip for papir - bliv digital

Slip for bøvlet med gule sedler og papirskalendere. Med CustomOffice får du en digital løsning til de administrative opgaver.

CustomOffice kan bruges af alle - vi lærer jer op

Det må ikke være besværligt at oprette nye opgaver. Du skal ikke læse en lang vejledning - vi kommer ud og oplærer jer i de funktioner, I skal bruge specifikt i jeres virksomhed.

Fakturering og løn på 10 minutter

CustomOffices intelligente tidsregistrering eliminerer risikoen for fejl og bygger fakturakladderne i økonomisystemet.

Landmandens marker

Med kortfunktionen har vi gjort det let for nye og erfarne at finde frem til alle danske landbrugsmarker.

Opslag via CVR-nummer

Landbrugsstyrelsen udstiller alle danske marker som Internet Markkort. Dem har vi gjort lettilgængelige via et CVR-nummer-opslag.

Landbrugsstyrelsens kortdatabasen

Ud fra Landbrugsstyrelsens kortdatabase udpeges marken med de præcise antal hektar.

Markkort og markblokke

Når landmanden søger om arealstøtte, så har vedkommende indtegnet landbrugsarealer i Internet Markkort, og det er dem, vi bruger.

Sprøjtejournal

Alle, der benytter pesticider, kender til det dokumentationsarbejde, der følger med denne type opgaver. Ved at udfylde sprøjtejournalen i CustomOffice er du sikker på altid at have besvaret de lovpligtige spørgsmål.

Landmandens marker

Ud fra Landbrugsstyrelsens kortdatabase udpeges marken med de præcise antal hektar.

Dyser og afstand

Sprøjteføreren indtaster selv informationer om dyser og afstande til $-beskyttede områder. Disse angivelser gemmes som dokumentation.

Registrering af kemi

Sprøjteføreren har altid de sidst nye produkter i app'en, som kan omregne mellem liter og kilo samt udregne forbruget pr. hektar.

Maskinstation
Maskinstation

Værkstedsopgaver

Når en opgave er udført, kan vi spørge medarbejderen, om der er fejl på maskinerne. Det fjerner behovet for gule sedler på værkstedet.

Liste over opgaver

Alle opgaver, der har med reparation at gøre, samles sammen på listen. Dermed bliver intet glemt, og alt kan prioriteres efter behov eller nummer.

Tjeklister

Hvis der er faste rutiner omkring servicering af bestemte maskiner, så kan vi oprette tjeklister til dem og kræve, at medarbejderen udfylder dem.

Tidligere udførte opgaver

Med servicelisten har vi gjort det let at se historikken over tidligere udførte opgaver. Vælg maskinen, og se alle tidligere noter og billeder.

Vintertjeneste & rutekørsel

Når vinteren er over os, ender det ofte med, at nogen skal stå tidligt op for at rydde sne og isglatte veje for andre.

Let at udføre

Da ruten ofte køres i dårligt vejr og tidligt om morgenen, så er det vigtigt, at det er let at udføre og overskue. Derfor har vi lavet en tjekliste, chaufføren kan følge.

Google Maps-vejvisning

Ruten oprettes på forhånd med priser og rækkefælge. Når chaufføren så vælger ruten, klikker han blot frem til næste punkt undervejs.

Kort og dokumenter

Dokumenter om ruten og pladsen, der skal ryddes, kan gemmes på stedet. Ingen bøvl med papir og ting, der kan glemmes på kontoret i træt tilstand.

traktor ved dieseltank

>>Læs mere om brændstoftillæg.

Brændstoftillæg på fakturaen

Prisen for diesel har med krigen i Ukraine fået stor betydning for jeres samlede omkostninger. Derfor har vi introduceret et modul til at sende regningen videre.

Afregnes efter forbrug

Det er muligt at afregne efter maskinernes forbrug eller som et fast tillæg pr. område.

Indekseret pr måned

Dieseltillægget ændres månedsvis efter behov og fordeles derefter automatisk på fakturaen.

Fremgår af fakturaen

Oplysninger om olie- eller dieseltillæg fremgår særskilt og gennemskueligt på kundens fakturaer.

Med CustomOffice kan du sige
farvel til papirarbejde​

Med CustomOffice på mobilen danner maskinføreren på én gang grundlaget for fakturering af kunden og egen lønseddel. Lederen skal herefter blot godkende de udførte arbejdsopgaver og fokusere på forretningen.

Fakturaen er færdig med opgaven

Fakturaen overføres automatisk til dit økonomisystem, så snart du har godkendt en dagseddel med et klik på en knap.

Tilføj materialer på fakturaen

Få en reminder om materialer og småmaskiner, du glemmer, og tilføj flere fra økonomisystemet.

Integration til økonomisystemer

CustomOffice kan synkroniseres med økonomisystemer som Microsoft C5, Navision (NAV), Business Central (BC) og e-conomic.

Integration til lønsystemer

Løn beregnes automatisk i CustomOffice, hvor vi opsætter individuelle lønmodeller. Vi kan integrere systemet med DataLøn, Lessor og Gratisal.

Dokumenter dit arbejde nemt over for dine kunder

Hvis du er træt af at skulle dokumentere, kommer CustomOffice dig til undsætning. Du indsamler de nødvendige oplysninger undervejs og kan nemt dele dem med kunden.

Gem billeder på opgaven

Gemte billeder kan udtrækkes som pdf-filer og billedfiler til dokumentation af udført arbejde, indberetning af skader o. lign.

Logs og journaler

Via telefonens GPS kan du dokumentere, hvor du har været på en opgave, eller hvilken rute du har kørt. Det kan du bruge til fakturering og dokumentation til dine kunder - eller til at gøre det nemmere at finde hinanden i hverdagen.

Rapportering til kunderne

Slutkunden kan få en færdig PDF med et overblik over hele forløbet og indholdet af en opgave, herunder information om afstande, vægte og volumen.

Forside
Forside

Rapportering - nemt og lige til

Med CustomOffice får du et værktøj, som gør det nemt at dokumentere tidsforbrug og holde styr på informationer til brug for både medarbejdere og virksomheden.

Effektivitet

Vil du vide, hvad alle løntimerne går til i virksomheden, så kan du trække en statistik. Den viser præcis, hvordan timerne fordeler sig.

Ordrestatistik

Vil du vide, hvor mange timer der er gået i en konkret ordre, kan du få vist et ordrekort med det samlede antal timer og vareforbrug.

Maskinanalyse

Med integration til dit økonomisystem har du mulighed for at trække en dækningsbidragsanalyse over dine maskiner.

Ingen ubehagelige overraskelser - få CustomOffice til faste månedspriser

Prøv CustomOffices mange fordele helt uden risiko – vi tilbyder 30 dages tilfredshedsgaranti, så du kan afprøve vores løsning uden at binde dig til noget. Prisen afhænger af, hvilke funktioner du ønsker, hvilke systemer vi skal forbinde med, og hvor mange ansatte du har.

Standard

Medarbejderne taster deres opgaver og timer i app'en. CustomOffice beregner løn og bygger faktura i e-conomic.
fra 125
kr/dag
 • Op til 10 brugere
 • App til iOS og Android
 • Egen server
 • Opgavelister & arkiv
 • Integration til økonomisystem*
 • Integration til lønsystem*
 • Fri support på telefon og mail
 • Digitaliseringskonsulent
 • Rabat efter 12 måneder

Professionel

CustomOffice spiser de gulesedler, holder styr på lager, værkstedsopgaver, Google Maps og meget mere.
fra 175
kr/dag
 • Op til 50 brugere
 • Værkstedsmodul
 • Billeddokumentation
 • Internet Markkort
 • Ordre og projektstyring
 • Visuel lagerstyring
 • Maskinanalyse
 • GPS sporing af opgaver
 • NYHED: Brændstoftillæg
MEST SOLGTE

Beregn din besparelse lige her

Prøv at klikke og trække i nedenstående model, og se, hvor mange penge du kan spare (eller tjene) hver måned allerede det første år. Andet år falder prisen, og besparelsen bliver endnu højere.

2
Timer/dag
250
kr/timen
Hver måned kan du spareKr. 

Digitalisering af maskinstationer

Digitaliseringen har givet helt nye muligheder for maskinstationer, der i dag har fået adgang til en digital værktøjskasse, som for kun få år tilbage var forbeholdt de helt store virksomheder. 

Hvorfor skal du vælge CustomOffice og blive digital?

I bund og grund fordi det giver en bedre og mere konkurrencedygtig forretning. Og vejen til bedre bundlinje er brolagt med fordele, der gør hverdagen nemmere for både ejer, maskinføre og bogholder.

Digitaliseringens gevinster

Ved at være dygtige, opfindsomme og omhyggelige giver vi vores kunder teknologiske løsninger, som både de og deres kunder kan drive fordel af.

Dokumentation og ansvarlighed

Med let adgang til dokumentation viser man ansvarlighed over for kunder og signalerer en bæredygtig profil.

Kundernes erfaringer med CustomOffice

Her finder du et lille udvalg af forskellige kunder, som har valgt CustomOffice til at digitalisere deres hverdag. 

FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Vores servere er gemt i EU, originalen i et land og backup i et andet. På den måde er du godt sikret.

Vores app er bygget til at kunne arbejde offline. Så mister du mobildækning, kan du arbejde videre lokalt. Når forbindelsen genetableres, synkroniseres kun forskellen.

CustomOffice er en service inklusiv en konsulent. Derfor modtager du hver måned en faktura pr. e-mail. Den kan betales via faktura, leverandørservice, kreditkort eller betalingsservice.

GPS-sporing kan aktiveres i CustomOffice. Hvis man gør det, så beder app’en om accept fra brugeren, som således kan afvise delingen. Vi kan ligeledes bede medarbejderen om at godkende jeres it-politik i samme omgang.

Vi tør godt love, du ikke kommer til at opleve, at der ingen forbindelse er til serveren. Mest fordi det er din egen server. Vi deler nemlig ikke data mellem vores kunder, og det gør serveren utrolig stabil og hurtig.

Prisen afhænger af dit behov for funktionalitet og størrelsen på din virksomhed. Inden du starter, får du lov til at prøve gratis, og din månedspris bliver fast – uden overraskelser!

Det mener vi bestemt, for ordblinde kan benytte tale-til-tekst på mobilen og se tal i stedet for ord. Samtidig må I ikke glemme, at vi selv kommer ud og underviser.

Vi er ikke et økonomisystem, men synkroniserer med dem. Det er derfra, vi trækker informationer som kundeoplysninger, varer og maskiner. Vi bygger desuden fakturakladder direkte i økonomisystemet.

Tilfredse kunder

CustomOffice leverer softwareløsninger til maskinstationer i hele Danmark.