Digitalisering for vognmænd -
slip for papirlapperne

CustomOffice tilbyder dig en samlet, digital løsning til at organisere arbejdsopgaver, medarbejdere og administrative forpligtelser. Vi gør det nemt for dig og dine ansatte.

Planlægning på farten

Med en mobil i hånden har du adgang til alle funktioner på farten. Du kan oprette kunder, opgaver, medarbejdere eller lukke for deres adgang.

Tidsregistrering og løn

Brug CustomOffices brugervenlige app til registrering af tid, ferie, fravær og arbejdstid med nem administration og uden risiko for fejl.

Hurtig fakturering

CustomOffice udarbejder automatisk en fakturakladde i dit faktureringssystem, når arbejdet er udført, og lederen har godkendt dagsedlen.

Vognmand
Jørgen B. Kristensen fra Spøttrup Kran & containerservice

Vi skræddersyer CustomOffice specifikt til din vognmandsforretnings behov

CustomOffice er meget mere end et digitalt produkt til digitale enheder som computere, tablets og smartphones. Her får du et værktøj, som vores konsulenter skræddersyr til jer med udgangspunkt i de behov, din virksomhed har.

Nem tidsregistrering på farten -
med mobil eller tablet

Med CustomOffice bliver tidsregistreringen en integreret del af arbejdsdagen, så man blot skal indtaste – eller indtale – nogle få detaljer, når en opgave startes og sluttes. 

Mindre at taste

Med CustomOffice kan alle medarbejdere hurtigt udarbejde dagsedler og tidsregistere opgaver med minimeret tastearbejde.

Brugervenlig app

Alle medarbejdere - også de, der er udfordret på sprog eller læsning - kan nemt bruge CustomOffice i hverdagen til at registrere tidsforbrug og opgavedetaljer.

Billeder som dokumentation

CustomOffice tilbyder også en funktion, hvor medarbejdere kan uploade billeder til opgaverne fx som dokumentation eller vidensdeling via skyen.

Vognmand
mobil med customoffice

Mål tid på det, der giver værdi for din virksomhed

Med en timer kan medarbejderen give information om tidsforbrug på de enkelte arbejdsopgaver. Det bliver derfor overskueligt at se, hvordan tiden bliver brugt.

Timer-knapper med farver

Du kan få tilpasset timer-knapper til tidsregistrering, og de kan blive inddelt i farvekategorier, så de er nemt at skelne fra hinanden.

GPS-information

Brug din mobils GPS til at dokumentere din tidslog. Tiden starter ved tryk på én knap.

Rapportér

Du kan få knapper til Effektiv tid (fakturering), Pause, Ventetid, Driftstop, Tomkørsel m.fl. De kan indstilles forskelligt.

Ledelse

CustomOffice er udviklet til virksomheder med maskiner og medarbejdere på farten. Vores løsning hjælper til øget overblik over, hvor medarbejderne befinder sig, hvor langt de er med en sag og med at oprette nye opgaver.

Mulighed for overarbejde

Det bliver lettere at få et overblik over, hvem der har mulighed for at arbejde over i weekenden. Kig i kalenderen efter 👍-tegnet.

Nærmeste pårørende

Er ulykken ude, kan du gemme kontaktoplysninger på nærmeste pårørende, så det er let at finde.

Dokumentation for kørekort

Kører dine medarbejdere i maskinerne, skal du kunne dokumentere, at du har set deres kørekort. Det kan du gøre med tidsstempel og foto i app'en.

Tidsregistrering app: 3 tidskrævende arbejdsprocesser
Vognmand

Nem kommunikation

I hverdagen er kommunikation vigtig, så dine medarbejdere både får information og ledelse. Det går I ikke ned på med CustomOffices beskedfunktion og informationstavler.

Storskærme

Se den aktive kalender eller Google-kortet med GPS-visning af dine medarbejdere på kontorets storskærm.

Send beskeder

Med den digitale opslagstavle kan du videregive information til medarbejderne, hvis de fx sjældent møder fysisk ind på kontoret.

Delingen af dokumenter

Del vigtige dokumenter om gods, maskiner, sikkerhed, kemi og APV, så dine ansatte nemt kan have informationen lige ved hånden.

Funktioner skabt til
vognmandsforretningsbranchen

Nye opgaver oprettes direkte i systemet, og derfor skal alle kunder og marker være lettilgængelige.

Slip for al papiret - nem, digital omstilling

Ustrukturerede gule post-its og papirkalendere med kragetær er fortid. Fremtiden er digital, og alle opgaver kommer overskueligt ind.

Alle skal kunne bruge det

Det skal være let for alle at navigere i systemet og oprette nye opgaver. Derfor lytter vi til behov og lærer dig de funktioner, du skal bruge fremfor at lade dig selv tærske igennem en lang vejledning.

Automatisk fakturering ud fra tidsregistrering

CustomOffices intelligente tidsregistrering skaber fakturakladderne i økonomisystemet, og der er ingen risiko for fejl.

Vognmand
halm 80 halmtransport

Transport af halm

Når du kører en halmtransport med lastbil med brug af CustomOffice, kan du let finde vej til marken, se antallet af baller på marken og holde styr på lageret.

Hent halmen på marken

Hvis du skal finde frem til marken, så er det vigtigt, at det er let at se og komme dertil. Derfor har vi lavet vores halm-log.

Lagerregistrering

Når halmen presses på marken, kan chaufføren se antallet af baller, klar til afhentning. Du kan følge lageret hele vejen til forbrændingen.

E-mail til landmanden

Dokumenter om ruten indeholder marker og lagersteder. Dokumentet kan sendes til landmanden med logning af tidspunktet.

Transport af sand og grus

Når man kører med sand og grus fra grusgraven, er det godt, man har CustomOffice til at finde vej. Du glemmer aldrig noget, og systemet kender priserne.

Let at udføre

Hvis du skal finde frem til grusgraven, så er det via vores transport-log let at udføre og overskue.

Google Maps-vejvisning

Turen kan oprettes på forhånd med priser og rækkefølge. Når chaufføren så vælger opgaven, klikker han blot frem til næste punkt undervejs.

Kort og dokumenter

Dokumenter om ruten indeholder vejsedler og lagersteder. Ingen bøvl med papir og ting, der ikke bliver skrevet ned og dermed glemt.

grusgrav

Gylletransport

Når gylle skal flyttes mellem tanke eller til biogas, er det godt at have CustomOffice med på turen. Vi logger hele turen, så du kan se, hvornår og hvor det er kørt hen.

Sikke noget gylle

Vores gylle-log er godkendt af til brug af kørsel med OGJ. Det betyder, at du har fuld sporbarhed over, hvor gyllen er kørt til/fra.

Google Maps-vejvisning

Turen kan oprettes på forhånd med priser og rækkefølge. Når chaufføren så vælger opgaven, klikker han blot frem til næste punkt undervejs.

Alternativ sporingssystem (OGJ dokumentation)

Dokumenter om ruten indeholder vejsedler og lagersteder. Som dokumentation til landmanden kan vi desuden sende en e-mail.

Transport af træ og flis

Det er en smal sag at hente træ og flis ude i skoven med CustomOffice. Vores kortvisning i Google Maps viser dig præcist, hvor stakken står, og hvor meget træ der er tilbage.

Fil træet i skoven

Hvis man skal finde frem til stakken i skoven, så er det vigtigt, at det er let at udføre og overskue. Derfor har vi lavet vores skovnings-log.

Google Maps-vejvisning

Turen kan oprettes på forhånd med priser og rækkefølge. Når chaufføren så vælger opgaven, klikker han blot frem til næste punkt undervejs.

Sporing af oprindelse

Træ eller flis bliver oftere dokumenteret med fuld sporbarhed. Det betyder, at vi skal dokumentere mængder hentet og bragt via systemet.

stak af træ i skoven
lastbilchauffør

Containere og køreplader

Med CustomOffice's Container- & kørepladelog er det let at levere, tømme og afhente hos kunderne. Vores kortvisning i Google Maps viser dig præcist, hvor den skal stå.

Containerkørsel uden Excel

Hvis du skal finde frem til containeren eller kørepladerne ude på pladsen, så er det vigtigt, at det er let at udføre og overskue.

Find vej til afhentning og leveringssted

Turen kan oprettes på forhånd med priser og rækkefølge. Når chaufføren kommer frem til lossepladsen, kan han scanne vejesedlen.

Send bilag som pdf

Dokumenter om ruten indeholder vejsedler og lagersteder. Ingen bøvl med papir og ting, der ikke må blive glemt.

Værkstedsopgaver

Efter en udført opgave kan medarbejderen oplyse, om der er fejl på maskinen. Der er ikke længere behov for værkstedets gule sedler.

Liste over opgaver

Samtlige reparationsopgaver bliver noteret på en overskuelig liste, og det bliver dermed nemt at prioritere de vigtigste opgaver efter behov eller nummer.

Tjeklister

Tjeklister kan oprettes til medarbejderne, så de kommer igennem faste punkter ved servicering af maskiner.

Tidligere udførte opgaver

Vores serviceliste gør det nemt at tilgå de enkelte maskiners historik, herunder noter og billeder på maskinens udførte opgaver.

Maskinstation

Vintertjeneste & rutekørsel

Når vinter og sne står for døren, er der nogen, der står for snerydningen, så folk ikke kører rundt på isglatte veje. Og det skal være nemt.

Let at udføre

Typisk tager chaufførerne på tur, før solen står op, og hvor vejret er ringe. Derfor giver det god mening, at arbejdet er let at overskue og planlægge. Af den grund kan I bruge vores tjekliste.

Google Maps-vejvisning

Den enkelte rute bliver oprettet på forhånd med priser og rækkefølge. Chaufføren kan nemt klikke gennem punkterne undervejs.

Kort og dokumenter

I slipper for at have papir flydende eller glemme vigtige dokumenter, for informationerne om både ruten og pladsen, der skal ryddes, kan chaufføren gemme undervejs.

Brændstoftillæg

Prisen for diesel har med krigen i Ukraine fået stor betydning for jeres samlede omkostninger. Derfor har vi introduceret et modul til at sende regningen videre.

Afregnes efter forbrug

Det er muligt at afregne efter maskinernes forbrug eller som et fasttillæg pr. område.

Indekseret pr måned

Dieseltillægget ændres månedsvis efter behov og fordeles derefter automatisk på fakturaen.

Fremgår af fakturaen

Oplysninger om olie- eller dieseltillæg fremgår særskilt og gennemskueligt på kundens fakturaer.

Vognmand

>>Læs mere om brændstoftillæg.

Med CustomOffice kan du sige
farvel til papirarbejde​

Arbejdsopgaver bliver let at organisere og administrere med CustomOffice på mobilen. Maskinføreren kan nemt indtaste oplysningerne til fakturering og lønseddel, hvorefter lederen kan godkende de udførte arbejdsopgaver. Det giver mere tid til forretningen.

Fakturaen er færdig med opgaven

Når du har godkendt en dagseddel med ét klik, bliver fakturaen til kunden overført til dit økonomisystem helt automatisk.

Tilføj materialer på fakturaen

Lav en oversigt over materialer og småmaskiner, der skal bruges til opgaven, og bliv mindet om dem, så du får det hele med.

Integration til økonomisystemer

CustomOffice kan spille sammen med forskellige økonomisystemer som Microsoft C5, Navision (NAV), Business Central (BC) og e-conomic.

Lønrapport på under fem minutter!

Når lederen har godkendt dagsedlerne, er systemet klar til lønrapporteringer.

Forside

Dokumentation for veludført arbejde

CustomOffice er en hjælp i en hverdag fyldt med dokumentering og administration. Alt, du skal gøre, er at indsamle de nødvendige oplysninger løbende, og det er nemt at dele disse med kunden.

Gem billeder på opgaverne

Du kan gemme og udtrække billeder som pdf- og billedfiler, så du kan dokumentere arbejdet, indberette skader m.m.

Logs og journaler

Du kan hurtigt oplyse din lokation og rute med telefonens GPS-funktion til fakturering og dokumentation til dine kunder - eller til at finde hinanden.

Rapportering til kunderne

Dine kunder kan se information over arbejdsopgaverne, oplysninger om afstande, vægt og volumen samt følge forløbet. Det hele bliver samlet i en PDF til slutkunden.

Rapportering

Når man arbejder med pesticider, skal der udfyldes en portion dokumentation, så arbejdet lever op til kravene. Det kan sprøjtejournalen i CustomOffice hjælpe med.

Effektivitet

Få en statistisk oversigt over, hvordan timerne bliver fordelt. På den måde kan det hjælpe med at give et overblik og effektivisere virksomheden.

Ordrestatistik

Du kan nemt finde ud af, hvor stort det samlede time- og vareforbrug er i de enkelte ordrer.

Maskinanalyse

Med CustomOffice får du mulighed for at trække en dækningsbidragsanalyse over dine maskiner ved at integrere dit økonomisystem.

Forside

Ingen ubehagelige overraskelser - CustomOffices fås til faste månedspriser

Få en prøvesmag på CustomOffices mange fordele – vi tilbyder nemlig 30 dages tilfredshedsgaranti uden binding. Prisen afhænger af, hvilke funktioner du ønsker, hvilke systemer vi skal integrere med, og hvor mange ansatte du har.

Starter-robotten

Medarbejderne taster deres opgaver og timer i app'en. Robotten beregner løn og bygger faktura i e-conomic.
fra 125
kr/dag
 • Op til 10 brugere
 • App til iOS og Android
 • Egen server
 • Opgavelister & arkiv
 • Integration til e-conomic
 • Løn som udskrift
 • Fri support på mail og telefon
 • Digitaliseringskonsulent
 • Rabat efter 12 måneder

Pro-Robotten

Robotten spiser dine gule sedler, holder styr på lager, værkstedsopgaver, Google Maps og meget mere.
fra 175
kr/dag
 • Op til 50 brugere
 • Værkstedsmodul
 • Billeddokumentation
 • Rutefunktioner
 • Ordre og Projektstyring
 • Visuel lagerstyring
 • NYHED: Brændstoftillæg
 • E-mail notifikation til kunderne
 • GPS sporing af opgaver
MEST SOLGTE

Beregn din besparelse

Prøv at klikke og trække i nedenstående model og se hvor mange penge du kan spare (eller tjene) hver måned allerede det første år. Andet år falder prisen og besparelsen bliver endnu højere.

2
Timer/dag
250
kr/timen
Hver måned kan du spareKr. 

Digitalisering af vognmænd

Digitaliseringen har givet helt nye muligheder for vognmænd, der i dag har fået adgang til en digital værktøjskasse, som for kun få år tilbage var forbeholdt de helt store virksomheder. 

Hvorfor skal man være digital?

I bund og grund fordi det giver en bedre og mere konkurrencedygtig forretning. Og vejen til bedre bundlinje er brolagt med fordele, der gør hverdagen nemmere for både vognmand, chauffør og kontorpersonale.

Digitaliseringens gevinster

Ved at være dygtige, opfindsomme og omhyggelige giver vi vores kunder teknologiske løsninger, som både de og deres kunder kan drive fordel af.

Dokumentation og ansvarlighed

Med let adgang til dokumentation, viser man ansvarlighed over for kunder og signalerer en bæredygtig profil.

Kundernes erfaringer med CustomOffice

Her finder du et lille udvalg af forskellige kunder, som har valgt CustomOffice til at digitalisere deres hverdag. Lad dig gerne inspirere:

FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Vores servere er gemt i EU, originalen i et land og backup i et andet. På den måde er du godt sikret.

Vores apps er bygget til at kunne arbejde offline. Så mister du mobildækning, kan du arbejde videre lokalt. Når forbindelsen genetableres, synkroniseres kun forskellen.

CustomOffice er en service inklusiv en konsulent. Derfor modtager du hver måned en faktura pr. e-mail. Den kan betales via faktura, leverandørservice, kreditkort eller betalingsservice.

GPS-sporing kan aktiveres i CustomOffice. Hvis man gør det, så beder app’en om accept fra brugeren, som således kan afvise delingen. Vi kan ligeledes bede medarbejderen om at godkende jeres it-politik i samme omgang.

Vi tør godt love, du ikke kommer til at opleve, at der ingen forbindelse er til serveren. Mest fordi det er din egen server. Vi deler nemlig ikke data mellem vores kunder, og det gør serveren utrolig stabil og hurtig.

Prisen afhænger af dit behov for funktionalitet og størrelsen på din virksomhed. Inden du starter, får du lov til at prøve gratis, og din månedspris bliver fast – uden overraskelser!

Det mener vi bestemt. Ordblinde kan benytte tale-til-tekst på mobilen og se tal i stedet for ord. Samtidig må I ikke glemme, at vi selv kommer ud og underviser.

Vi er ikke et økonomisystem, men synkroniserer med dem. Det er derfra, vi trækker informationer som kundeoplysninger, varer og maskiner. Vi bygger desuden fakturakladder direkte i økonomisystemet.

Tilfredse kunder

CustomOffice levere softwareløsninger til vognmænd i hele Danmark