Dette aftryk blev senest opdateret den 10. august 2023.

Ejeren af dette websted er:

CustomOffice ApS ApS
Toldboden 3
8800 Viborg
Danmark
E-mail: kd.eciffomotsuc@tkatnok
Telefonnummer: +4589885003
VAT ID: 37098329

Den/de lovlige repræsentant(er) for CustomOffice ApS ApS:

Anders Franz Terkelsen

1. Generel

1.1 Vi er registreret på https://virk.dk/ under licens- eller registreringsnummeret:

37098329

Vi er ikke villige eller forpligtede til at deltage i tvistbilæggelsesprocedurer ved et forbrugervoldgiftsnævn.

2. Følgende oplysninger er obligatoriske i henhold til tysk lov.

Indtast virksomhedsdomæne
.customoffice.dk