Målrettede efterafgrøder i 2023: Hvad skal landmænd vide?

online tidsregistrering landbrug
Del artiklen

I en tid, hvor bæredygtighed og miljøbeskyttelse er i centrum for mange diskussioner, har Landbrugsstyrelsen i 2023 udarbejdet en vejledning, der fokuserer på obligatoriske målrettede efterafgrøder. Men hvad betyder det for landmændene, og hvorfor er det vigtigt?

Formålet med målrettet kvælstofregulering

Hovedformålet med denne ordning er at forbedre miljøtilstanden i vores kystnære farvande. Dette gøres ved at begrænse kvælstofudledningen fra landbruget. Hvordan? Gennem etablering af efterafgrøder eller alternative kvælstofreducerende virkemidler.

I 2023 har ordningen et ambitiøst mål om at hente et indsatsbehov på ca. 3.500 tons kvælstof. Dette svarer til en imponerende ca. 370.000 ha efterafgrøder. Disse tal viser tydeligt, hvor vigtigt det er for Danmark at tage skridt i retning af en mere bæredygtig landbrugspraksis.

Frivillig eller Obligatorisk

Målrettet kvælstofregulering har to hovedkomponenter: en frivillig og en obligatorisk del. Mens den frivillige del giver landmænd mulighed for at søge om tilskud til etablering af efterafgrøder, sikrer den obligatoriske del, at der stadig er en standard, der skal overholdes, uanset om tilskud er modtaget eller ej.

Ændringer i 2023

Der er blevet introduceret nogle væsentlige ændringer i 2023. For det første er der nu mulighed for dagsbaseret kvotereduktion ved udskudt etablering, men kun hvis landmanden bruger præcisionsudstyr. Dette giver en større fleksibilitet og tager hensyn til de teknologiske fremskridt inden for landbrugssektoren.

Desuden er det ikke længere muligt at lade efterafgrøder, der er udlagt i 2023, blive på arealet og bruge dem som brak i det følgende år. Dette var kun en mulighed i overgangsåret 2022/2023.

Vigtige datoer at huske

For landmænd er det afgørende at være opmærksom på nøgle datoer. For eksempel er fristen for ansøgning om tilskud den 28. april 2023. Derudover er der specifikke datoer for etablering af forskellige typer efterafgrøder, såsom 1. august for græs og cikorie og 20. august for korsblomstrede afgrøder.

Hvem er omfattet?

Ikke alle bedrifter er omfattet af disse krav. Din bedrift er kun omfattet, hvis den har et efterafgrødegrundareal i de specifikke kystvandoplande, hvor der er udmeldt et krav. Men der er undtagelser, som for eksempel bedrifter med mindre end 10 hektar efterafgrødegrundareal pr. 31. juli 2023.

Afsluttende tanker

Mens nogle måske ser disse regler som en byrde, repræsenterer de et skridt fremad mod et mere bæredygtigt og miljøvenligt landbrug i Danmark. Ved at forstå og overholde disse retningslinjer kan landmænd ikke kun beskytte miljøet, men også sikre, at deres praksis er i tråd med nationale standarder.

I sidste ende er det en investering i fremtiden for vores land, vores miljø og de kommende generationer.

For dem, der ønsker en dybere forståelse af reglerne og retningslinjerne for obligatoriske målrettede efterafgrøder i 2023, anbefales det at konsultere den officielle vejledning udarbejdet af Landbrugsstyrelsen. Hele dokumentet med detaljerede oplysninger og specifikationer kan findes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside via følgende link. Dette er en uvurderlig ressource for alle, der ønsker at navigere sikkert gennem reglerne og sikre overholdelse af de gældende bestemmelser.

Tilfredse kunder

CustomOffice leverer softwareløsninger til maskinstationer i hele Danmark.
Læs også...

Tilmeld nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og få inspiration til en hverdag uden papir, invitationer til konferencer og nyt om CustomOffice.
Indtast virksomhedsdomæne
.customoffice.dk