NYHED: Brændstoftillæg på fakturaen

traktor ved dieseltank
Del artiklen

Nu kan CustomOffice automatisk påfører brændstoftillæg på din faktura. Vores nye funktionalitet betyder, at du kan indsætte et tillæg for brændstofforbruget, som en pris pr. dag, uge eller måned centralt i systemet. Herefter beregnes værdien automatisk og påføres fakturaen, som en fakturalinje pr. opgave eller som en SUM-linje nederst på fakturaen.

Brændstoftillæg, energitillæg eller olietillæg – forskellige navne, samme ting

Når en stor del af den ydelse man leverer til sine kunder, er baseret på dieselforbrug – så er det naturligt at prisen for ydelsen varierer set ud fra prisen på diesel. Dette har man i mange år gjort i fragtbranchen – hvor prisen kan varierer fra dag til dag, baseret på dieselprisen. Hvorimod man i andre brancher enten selv har “slugt” de små variationer i dieselprisen – eller man har låst prisen på brændstof i den periode, som den udgivne prisliste er gældende for.

Hvorfor indføre et brændstoftillæg?

Udsvinget på brændstof er på dagsbasis nu så stort, at et tillæg er en nødvendighed for at indtjeningen pr. time forbliver den samme. Skrækscenariet er, at man slet ikke tjener noget – fortjenesten er ædt op af brændstof stigninger.

To gængse typer af tillæg – hvad er forskellen?

Brændstoftillæg kan opsættes efter, hvordan du foretrækker at afregne dine kunder:

  1. Brændstoftillæg baseret på salgsprisen
    Der opkræves et tillæg af salgsprisen – dvs. at man tager udgangspunkt i hvor stor en andel diesel udgør af salgsprisen, og derudfra udregnes et pristillæg.
  2. Brændstoftillæg baseret på antal forbrugte liter
    Der opkræves et tillæg pr. liter brændstof man har brugt på opgaven. Tillæggets størrelse afhænger af prisforskelle på brændstof, fra da man lavede prislisten og til nu.

Mest brugte type

Da det kan være svært at bestemme den eksakte mængde diesel, som er forbrugt på opgaven (effektiv tid, transport tid m.v.) – så er den mest anvendte metode at tage et tillæg ud fra salgsprisen. Det gør det også nemmere hvis man f.eks. afregner i antal baller, fastpris osv.

Hvis man i stedet vil bruge det eksakte liter forbrug, som er medgået til opgaven, så bliver man næsten nødt til at have et registreringssystem, som kan udregne liter/time forbrug. Som så kan påføres fakturaen – ellers bliver arbejdsopgaven med beregning af tillæg for stor en byrde i administrationen. CustomOffice systemet kan beregne begge typer.

Tillæg ud fra salgspris – hvor kommer procentsatsen fra?

For at man med et brændstoftillæg kan opretholde et tillidsforhold til sine kunder, så er det vigtigt at man kan forklare hvordan tillægget er udregnet.

Grundlaget for prisen på brændstof (basispris)

Allerførst skal man beslutte sig for hvad prisen for diesel er som udgangspunkt (da man lavede sin prisliste). Det er meget forskelligt hvad de forskellige virksomheder vælger at bruge som udgangspunkt – det kan være forrige måneds median – det kan være gennemsnitsprisen for forrige uge. Derudover skal man bestemme sig for hvor man henter prisen. Typisk kan det være fra det selskab, hvor man køber brændstoffet, men det kan også være brancheforeningen som udgiver disse tal.

Mulighederne er mange, men det er igen vigtigt at kunne fortælle sine kunder hvad udgangspunktet er for tillæggets beregning – altså hvilken periode og hvor prisen er indhentet fra.

I regneeksemplet har vi taget udgangspunkt i uge 1 ved YX Landbrug (Landbrugsdiesel DeLuxe – 3/1 – 9/1 viser en median på 8.436,14 kr. pr. 1.000 liter) (Kilde: https://landbrug.yx.dk/prisudvikling).

Beregning af brændstoffets omkostning som andel af salgsprisen

Derefter bestemmer man hvilken salgspris man tager udgangspunkt i, for udført arbejde – lad os antage at den er 1.000,- kr. pr. time. Når man udfører dette arbejde, så bruger man en vis mængde diesel – lad os sætte det her til 25 liter pr. time.

Nu kan man udregne hvor meget brændstoffets omkostning udgør af salgsprisen:

25 liter á 8,43 kr. pr. liter = 210,90 kr. pr. time

Udregnes det som en procentdel af salgsprisen bliver det:

210,90 kr. pr. time / 1.000 kr. pr. time= 0,2109 = 21,09 %

Nu kender vi den procentdel, som brændstoffet udgør af salgsprisen 21,09%.

Stiger brændstoffet – så skal vi igennem beregningen igen, for at se hvad forskellen er – og dermed hvad vi skal lægge på regningen i form af tillæg.

Vi beslutter os for at vi i eksemplet bruger sidste måneds median, som udgangspunkt for beregningen af tillægget. Igen vi taget udgangspunkt i uge 1 ved YX Landbrug  (Landbrugsdiesel DeLuxe – 3/9 – 30/9  viser en median på 11.632,33 kr. pr. 1.000 liter).

Nu kan man udregne hvor meget brændstoffets omkostning udgør af salgsprisen for september måned.

25 liter á 11,63 kr. pr. liter = 290,80 kr. pr. time

Udregnes det som en procentdel af salgsprisen bliver det:

290,80 kr. pr. time / 1.000 kr. pr. time= 0,2908 = 29,08 %

Forskellen mellem grundlaget og prisen i september er så:

29,08 – 21,09 % = 7,99 %

Med andre ord – omkostningerne for 1 times arbejde er steget med ca. 79,90 kr. pr. time – som skal påføres regningen til kunden i form af et procenttillæg.

Nyhed: brændstoftillæg på fakturaen

Forskellige arbejdsområder – forskellige brændstoftillæg

I ovenstående eksempel tog vi udgangspunkt i en gennemsnitlig salgspris på 1.000 kr. pr. time og et liter forbrug på 25 liter pr. time.

Det kan man vælge at bruge på alle sine arbejdsområder, så man kun har 1 tillæg.

Man kan også vælge at lave et tillæg for bestemte områder – så det f.eks. er et tillæg for landbrugsarbejde og et andet for lastvognstransport. Eller man kan lave et tillæg for “let arbejde” og “tung arbejde” – ud fra hvilket arbejdsområde man anvender.

De fleste arbejder ud fra 1 tillæg (2 tillæg hvis man har både landbrugsarbejde og transport).

Forskellige kunder – forskellige brændstoftillæg

Nogle kunder har en speciel aftale og skal derfor ikke have tillæg, eller man kan lave et specielt tillæg til disse kunder.

Kontakt CustomOffice for oplysninger om hvorledes vi kan opsætte dit system til at håndtere brændstoftillæg fuldstændig automatisk. Tlf: 8988 3933 eller mail [email protected]

Følg prisudviklingen

Du kan følge prisudviklingen via din brancheorganisation eller den brændstofleverandør du normalt bruger, men vi kan også henvise til nedenstående:

https://landbrug.yx.dk/prisudvikling – Få den seneste pris på olie – hold dig opdateret på oliepriserne og følg dag-til-dag udviklingen for prisen på olie her.

https://erhverv.yx.dk/prisudvikling – YX prisudvikling er for dig, som gerne vil have et overblik over udviklingen i pris på alt fra benzin til diesel og fyringsolie.

https://www.fuelfinder.dk/listpricechart.html – Fuel finder viser den historiske udvikling i priser på brændstof for danske selskaber benzinselskaber med offentliggjorte liste- og pumpepriser.

Et godt råd

Ved et højt brændstoftillæg bør aftalen revurderes, idet reguleringen foretages på de samlede omkostninger, som i forvejen indeholder en olieandel. Brændstoftillægget bør som udgangspunkt altid være variabel, men sørg for at sikre jer, at modellen er gennemsigtig og kan kontrolleres både af sælger såvel som køber.

Læs mere om CustomOffice

Langelund Maskinstation spare 177.000 kroner årligt med CustomOffice
Læs også...

Tilmeld nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og få inspiration til en hverdag uden papir, invitationer til konferencer og nyt om CustomOffice.

Gratis nyheder

Er du interesseret i at læse mere om vognmænds erfaringer med digital tidsregistrering? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Indtast virksomhedsdomæne
.customoffice.dk