Alt du skal vide om sygedagpenge og refusion som arbejdsgiver

Designed by Freepik
Del artiklen

At navigere gennem reglerne om sygedagpenge og refusion kan være en udfordring for mange arbejdsgivere. Hos CustomOffice har vi samlet de vigtigste punkter, så du kan få styr på dine forpligtelser og rettigheder. Læs videre og bliv klogere på, hvornår du skal betale sygedagpenge, og hvordan du kan få refusion.

Hvornår skal du betale sygedagpenge?

Som arbejdsgiver er du forpligtet til at betale sygedagpenge fra den første fraværsdag og op til 30 kalenderdage. Dette gælder, hvis din medarbejder har været ansat i mindst 8 uger og har arbejdet mindst 74 timer i denne periode. Efter de 30 dage kan du søge om refusion fra kommunen.

Fuldløn eller delvis løn under sygdom?

Om du skal betale fuld eller delvis løn til en syg medarbejder afhænger af ansættelseskontrakten og eventuelle overenskomster. Generelt betales fuld løn til fastansatte medarbejdere under sygdom, mens timeansatte typisk kun modtager sygedagpenge. Delvis løn kan være relevant, hvis medarbejderen gradvist vender tilbage til arbejdet.

Ret til refusion

Efter 30 dages sygefravær har du ret til refusion af sygedagpenge fra kommunen. Det kræver, at medarbejderen opfylder betingelserne for sygedagpenge. Refusionen søges via NemRefusion, og det er vigtigt at holde styr på fristerne.

Fristerne for refusion

For at sikre dig den økonomiske kompensation, du har krav på, skal du søge om refusion senest 5 uger efter, at du er begyndt at udbetale sygedagpenge. Overholdelse af denne frist er afgørende for at undgå tab.

Sygefraværssamtalen – hvornår og hvordan?

En sygefraværssamtale skal afholdes senest 4 uger efter medarbejderens første sygedag. Formålet med samtalen er at finde ud af, hvordan og hvornår medarbejderen kan vende tilbage til arbejdet. Du må spørge om forhold, der er relevante for tilbagevenden, men undgå at spørge om sygdommens specifikke diagnose.

Indhentning af dokumentation

Som arbejdsgiver kan du bede din medarbejder om at fremlægge dokumentation som lægeerklæring, friattest, varighedserklæring eller mulighedserklæring. Disse dokumenter hjælper med at bekræfte sygdommen og dens varighed samt mulighederne for gradvis tilbagevenden til arbejdet.

Regler ved graviditetsbetinget sygefravær

Ved graviditetsbetinget sygefravær er medarbejderen berettiget til sygedagpenge, og der gælder særlige beskyttelsesregler, der forhindrer afskedigelse på grund af sygdommen. Arbejdsgiveren kan få refusion fra kommunen fra første fraværsdag.

§ 56-aftale ved kronisk eller langvarig sygdom

En § 56-aftale kan indgås mellem arbejdsgiveren og kommunen for medarbejdere med kronisk eller langvarig sygdom. Denne aftale gør det muligt for arbejdsgiveren at få refusion fra første fraværsdag i forbindelse med sygdommen.

Erstatningsferie ved sygdom

Hvis en medarbejder bliver syg under sin ferie, har vedkommende ret til erstatningsferie efter 5 sygedage. Det kræver, at medarbejderen melder sig syg til arbejdsgiveren og fremlægger en lægeerklæring for at få erstatningsferie.

Frihed ved barns sygdom

Medarbejdere har ret til frihed ved barns sygdom, normalt op til 2 dage pr. barn pr. sygdomsperiode, hvis barnet er under 14 år. Disse rettigheder kan være reguleret af overenskomster eller lokale aftaler.


Hos CustomOffice er vi her for at hjælpe dig med at navigere i reglerne omkring sygedagpenge og refusion, men vi rådgiver ikke omkring reglerne. Har du spørgsmål eller brug for yderligere rådgivning, henviser vi til lønkosulenter som DataLøn eller fagforeningerne. Vi står klar til at støtte dig i at sikre en god og korrekt håndtering af sygefravær på din arbejdsplads.

Læs også...

Tilmeld nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og få inspiration til en hverdag uden papir, invitationer til konferencer og nyt om CustomOffice.
Indtast virksomhedsdomæne
.customoffice.dk