Ny funktion i CustomOffice: Automatisk olietillæg på fakturaen

traktor ved dieseltank
Del artiklen

Nu kan du med CustomOffice automatisere beregningen og påføringen af olietillæg på dine fakturaer. Med vores nye funktionalitet kan du centralt i systemet indsætte en fast pris per dag, uge eller måned for brændstofforbruget, og herefter vil værdien af olietillægget blive beregnet automatisk og påført fakturaen som en fakturalinje per opgave eller som en samlet sum nederst på fakturaen.

Olietillæg, dieseltillæg eller brændstoftillæg – kært barn har mange navne

I fragtbranchen har man i årevis brugt brændstoftillæg til at variere priserne afhængigt af olieprisen. Dette skyldes, at når en stor del af den leverede ydelse er baseret på dieselforbrug, er det naturligt, at prisen varierer afhængigt af dieselprisen. Men i andre brancher har man ofte selv absorberet de små variationer i dieselprisen eller låst prisen for brændstof fast i den periode, hvor prislisten er gældende.

Hvorfor indføre et brændstoftillæg?

Olieprisen svinger nu så meget på daglig basis, at det er nødvendigt at have et tillæg for at bevare den samme fortjeneste pr. time. Skrækscenariet er, at man slet ikke tjener noget, og at fortjenesten bliver ædt op af brændstofstigninger.

To gængse typer af tillæg – hvad er forskellen?

Der er to hovedtyper af olietillæg, der kan opsættes efter, hvordan du foretrækker at afregne dine kunder:

  1. Olietillæg baseret på salgsprisen
    Der opkræves et tillæg af salgsprisen, hvor man tager udgangspunkt i, hvor stor en andel diesel udgør af salgsprisen, og derudfra udregner et pristillæg.
  2. Olietillæg baseret på antal forbrugte liter
    Der opkræves et tillæg pr. liter brændstof, man har brugt på opgaven. Tillæggets størrelse afhænger af prisforskelle på brændstof fra da man lavede prislisten og til nu.

Mest brugte type

Det kan være svært at bestemme den eksakte mængde diesel, der er brugt på opgaven (effektiv tid, transporttid osv.), så den mest anvendte metode er at tage et tillæg ud fra salgsprisen. Det gør det også nemmere, hvis man afregner i antal baller, fast pris osv.

Hvis man i stedet ønsker at bruge det præcise literforbrug, der er brugt til opgaven, bliver man næsten nødt til at have et registreringssystem, der kan udregne liter/time-forbrug, som så kan påføres fakturaen. Ellers bliver arbejdsopgaven med beregning af tillæg for stor en byrde i administrationen. Med CustomOffice-systemet kan begge typer beregninger foretages.

Tillæg ud fra salgspris – hvor kommer procentsatsen fra?

For at man med et olietillæg kan opretholde et tillidsforhold til sine kunder, er det vigtigt at man kan forklare, hvordan tillægget er udregnet.

Grundlaget for prisen på brændstof (basispris)

Det første, man skal beslutte sig for, er grundlaget for prisen på brændstof (basisprisen), da man lavede sin prisliste. Det er meget forskelligt, hvad de forskellige virksomheder vælger at bruge som udgangspunkt – det kan være forrige måneds median, gennemsnitsprisen for forrige uge, eller noget helt tredje. Derudover skal man beslutte sig for, hvor man henter prisen. Typisk kan det være fra det selskab, hvor man køber brændstoffet, eller fra en brancheforening, som udgiver disse tal.

Mulighederne er mange, men det er igen vigtigt at kunne fortælle sine kunder, hvad udgangspunktet er for tillæggets beregning – altså hvilken periode og hvor prisen er indhentet fra.

I regneeksemplet har vi taget udgangspunkt i uge 1 ved YX Landbrug (Landbrugsdiesel DeLuxe – 3/1 – 9/1 viser en median på 8.436,14 kr. pr. 1.000 liter) (Kilde: https://landbrug.yx.dk/prisudvikling).

Prisudvikling af olietillæg

Beregning af brændstoffets omkostning som andel af salgsprisen

Derefter bestemmer man hvilken salgspris man tager udgangspunkt i, for udført arbejde – lad os antage at den er 1.000,- kr. pr. time. Når man udfører dette arbejde, så bruger man en vis mængde diesel – lad os sætte det her til 25 liter pr. time.

Nu kan man udregne hvor meget brændstoffets omkostning udgør af salgsprisen:

25 liter á 8,43 kr. pr. liter = 210,90 kr. pr. time

Udregnes det som en procentdel af salgsprisen bliver det:

210,90 kr. pr. time / 1.000 kr. pr. time= 0,2109 = 21,09 %

Nu kender vi den procentdel, som brændstoffet udgør af salgsprisen 21,09%.

Stiger brændstoffet – så skal vi igennem beregningen igen, for at se hvad forskellen er – og dermed hvad vi skal lægge på regningen i form af tillæg.

Vi beslutter os for at vi i eksemplet bruger sidste måneds median, som udgangspunkt for beregningen af tillægget. Igen vi taget udgangspunkt i uge 1 ved YX Landbrug  (Landbrugsdiesel DeLuxe – 3/9 – 30/9  viser en median på 11.632,33 kr. pr. 1.000 liter).

Prisudvikling af Landbrugsdiesel og olietillæg

Nu kan man udregne hvor meget brændstoffets omkostning udgør af salgsprisen for september måned.

25 liter á 11,63 kr. pr. liter = 290,80 kr. pr. time

Udregnes det som en procentdel af salgsprisen bliver det:

290,80 kr. pr. time / 1.000 kr. pr. time= 0,2908 = 29,08 %

Forskellen mellem grundlaget og prisen i september er så:

29,08 – 21,09 % = 7,99 %

Med andre ord – omkostningerne for 1 times arbejde er steget med ca. 79,90 kr. pr. time – som skal påføres regningen til kunden i form af et procenttillæg.

Brændstoftillæg som fakturalinje

Forskellige arbejdsområder – forskellige brændstoftillæg

I ovenstående eksempel tog vi udgangspunkt i en gennemsnitlig salgspris på 1.000 kr. pr. time og et liter forbrug på 25 liter pr. time.

Det kan man vælge at bruge på alle sine arbejdsområder, så man kun har 1 tillæg.

Man kan også vælge at lave et tillæg for bestemte områder – så det f.eks. er et tillæg for landbrugsarbejde og et andet for lastvognstransport. Eller man kan lave et tillæg for “let arbejde” og “tung arbejde” – ud fra hvilket arbejdsområde man anvender.

De fleste arbejder ud fra 1 tillæg (2 tillæg hvis man har både landbrugsarbejde og transport).

Forskellige kunder – forskellige brændstoftillæg

Nogle kunder har en speciel aftale og skal derfor ikke have tillæg, eller man kan lave et specielt tillæg til disse kunder.

Brændstoftillæg i procent

Kontakt CustomOffice for oplysninger om hvorledes vi kan opsætte dit system til at håndtere brændstoftillæg fuldstændig automatisk. Tlf: 8988 3933 eller mail support@customoffice.dk

Følg prisudviklingen

Du kan følge prisudviklingen via din brancheorganisation eller den brændstofleverandør du normalt bruger, men vi kan også henvise til nedenstående:

https://landbrug.yx.dk/prisudvikling – Få den seneste pris på olie – hold dig opdateret på oliepriserne og følg dag-til-dag udviklingen for prisen på olie her.

https://erhverv.yx.dk/prisudvikling – YX prisudvikling er for dig, som gerne vil have et overblik over udviklingen i pris på alt fra benzin til diesel og fyringsolie.

https://www.fuelfinder.dk/listpricechart.html – Fuel finder viser den historiske udvikling i priser på brændstof for danske selskaber benzinselskaber med offentliggjorte liste- og pumpepriser.

Et godt råd

Ved et højt brændstoftillæg bør aftalen revurderes, idet reguleringen foretages på de samlede omkostninger, som i forvejen indeholder en olieandel. Brændstoftillægget bør som udgangspunkt altid være variabel, men sørg for at sikre jer, at modellen er gennemsigtig og kan kontrolleres både af sælger såvel som køber.

Læs mere om CustomOffice

Langelund Maskinstation spare 177.000 kroner årligt med CustomOffice
Læs også...

Tilmeld nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og få inspiration til en hverdag uden papir, invitationer til konferencer og nyt om CustomOffice.
Indtast virksomhedsdomæne
.customoffice.dk