Vægt- og længdeforøgende tiltag er fremrykket

halm 80 halmtransport
Del artiklen

Regeringen ønsker, at der hurtigere kan reduceres udledning af CO2 i transportbranchen. Derfor har Transportministeriet valgt at fremrykke lempelsen af reglerne for vægt- og dimensioner, så vognmændene allerede fra årsskiftet kan transportere mere på én gang.

Fremrykket til 1. januar 2024

Regeringen har besluttet, at lastbiler på danske veje må have både længere og tungere last allerede fra 1. januar 2024. Derved træder lempelsen i kraft et år tidligere end planlagt. Initiativet udspringer af en analyse af optimering og tilpasning af den nationale regulering for køretøjers vægt og dimensioner, som blev igangsat i forbindelse med “Aftale om grøn omstilling af vejtransporten”. Analyseresultaterne viser, at dette tiltag vil kunne reducere CO2-udledningen og skabe besparelser for transporterhvervet.

Transportminister Thomas Danielsen udtaler således i forbindelse med de nye tiltag: “Transportbranchen spiller en vigtig rolle i den grønne omstilling. Samtidig skal det også være muligt at drive en forretning, og derfor har regeringen nu fundet finansiering til at imødekomme ønsket fra branchen om at accelerere brugen af større lastbiler.”

Vægt- og længdeforøgende tiltag kan nærmere studeres i Færdselsstyrelsens høring, som findes på høringsportalen: Høringsportal – Vagt- og længdeforøgende tiltag.

Hvad angår forøgelse af tilladt totalvægt:

  • Lastbiler med fire aksler kan nu have en vægt på 32.000 kg til 36.000 kg, afhængigt af akselkonfiguration og akselafstand.
  • Lastbiler med fem aksler kan nu have en vægt på 32.000 kg til 42.000 kg, afhængigt af akselkonfiguration og akselafstand.
  • Lastbiler med to aksler kan nu have en vægt på 18.000 kg til 20.000 kg, når lastbilen indgår i et vogntog.
  • Vogntog med fem aksler kan nu have en vægt på 44.000 kg til 47.000 kg. Samtidig øges den største tilladte totalvægt for påhængskøretøjer med tre aksler, samt det største samlede akseltryk i en akselgruppe med tre aksler for påhængskøretøjer, fra 24.000 kg til 27.000 kg, afhængigt af akselafstand.
  • Vogntog med seks aksler, hvor lastbilen har fire aksler, kan nu have en vægt på 50.000 kg til 52.000 kg. For vogntog med seks aksler, hvor lastbilen har tre aksler, øges totalvægten fra 50.000 kg til 53.000 kg.

Hvad angår længdeforøgende tiltag: Her skal blot nævnes, at der for sættevogne foreslås en forøget længde på 1.38 meter (totalt 14,9 meter), hvilket kan have betydning ved halmtransport. Den forøgede længde er dog under forudsætning af, at venderadiuskravene kan overholdes. Venderadiuskravene er 12,5 meter i den ydre cirkel og 5 meter i den indre cirkel. De øvrige længdeforøgende tiltag kan studeres nærmere på høringsportalen.

Disse nye tiltag skal også ses som en form for kompensation i forhold til den kilometerbaserede vejafgift, som træder i kraft den 1. januar 2025 for lastbiler over 12 tons totalvægt. Med den kilometerbaserede vejafgift betaler lastbilerne afgift efter, hvor meget CO2 der udledes fra deres kørsel. Grønne lastbiler betaler derfor mindre i vejafgift end tilsvarende konventionelle lastbiler, hvor afgiften bliver cirka 1.30 kr/km. Afgiftsmodellen kan studeres nærmere på skatteministeriets hjemmeside.

Læs også...

Tilmeld nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og få inspiration til en hverdag uden papir, invitationer til konferencer og nyt om CustomOffice.
Indtast virksomhedsdomæne
.customoffice.dk