Navigér i reglerne for sygefravær

timeregistreringssystem på ipad
Del artiklen

At håndtere sygefravær er en vigtig opgave for enhver virksomhed, og det er afgørende at kende reglerne omkring sygemeldinger og sygedagpenge i Danmark. I dette blogindlæg vil vi gennemgå reglerne for sygefravær og hvordan CustomOffice kan hjælpe dig med at administrere fraværet effektivt og efter gældende regler.

Medarbejderes sygemelding og din rolle som arbejdsgiver
Ifølge sygedagpengereglerne skal dine medarbejdere melde sig syge hurtigst muligt og senest to timer efter deres arbejdstid er begyndt, medmindre andet er fastsat i et personalecirkulære eller lignende. Hvis de ikke gør det, risikerer de at miste retten til sygedagpenge.

Som arbejdsgiver har du rettigheder og pligter i forbindelse med medarbejdernes sygdom. I de første 30 dage (arbejdsgiverperioden) er det dig, der som hovedregel udbetaler sygedagpenge, hvis din medarbejder ikke er berettiget til løn under sygdom.

God dialog og opfølgning
Det er vigtigt at have en god dialog med din medarbejder under sygdomsforløbet. Du skal indkalde medarbejderen til en samtale senest efter fire ugers sygdom for at finde løsninger på, hvordan og hvornår medarbejderen kan vende tilbage til arbejdet. Du har mulighed for at lave en fastholdelsesplan sammen med din medarbejder.

Medarbejderes informationspligt
Din medarbejder skal give besked ved sygdom, men har ikke pligt til at informere om den konkrete diagnose. Du må dog spørge, om medarbejderen lider af specifikke sygdomme, der kan påvirke arbejdsopgaverne.

Indberetning af sygefravær
Som arbejdsgiver skal du give kommunen besked om din medarbejders sygemelding og følge de fastsatte frister for indberetning af sygefraværet. Dette gøres via selvbetjeningsløsningen NemRefusion på Virk.

Hvordan CustomOffice kan hjælpe
Med CustomOffice kan du nemt holde styr på medarbejdernes sygefravær og sikre, at regler og frister overholdes. Fraværskalenderen giver et godt overblik og gør det enkelt at administrere fraværet effektivt.

Det er vigtigt at kende reglerne for sygefravær i Danmark og at følge op på medarbejdernes sygemeldinger. CustomOffice hjælper dig med at navigere reglerne og holde styr på sygefraværet i din virksomhed. Vil du vide mere om reglerne kan du læse her på virksomhedsguiden.

Læs også...

Tilmeld nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og få inspiration til en hverdag uden papir, invitationer til konferencer og nyt om CustomOffice.
Indtast virksomhedsdomæne
.customoffice.dk