For at skabe yderligere overblik over fraværskalenderen, kan man nu farvelægge de enkelte fraværstyper.

Man kunne f.eks. vælge rød for sygedage (farverne vil også være synlige i den normale medarbejderkalender).

Man kan også få ændret forkortelsen for fraværstypen så ferie f.eks. hedder FE og en fridag hedder FD.

Endelig kan I vælge at give alle medarbejderne adgang til fraværskalenderen – så har de altid har en ajourført kalender!

pc med kalender
Indtast virksomhedsdomæne
.customoffice.dk