Effektive digitale løsninger til håndtering af indlejet arbejdskraft

Del artiklen

Hvis du som entreprenør, vognmand eller maskinstation har brug for ekstra hænder til at udføre dine opgaver, kan du overveje at leje arbejdskraft fra en anden virksomhed. Men det er vigtigt at være opmærksom på forskellen mellem entreprise og indleje af arbejdskraft, da det har en entrepriseretlig betydning for spørgsmål om mangler ved arbejdet.

Hvis du har indlejet folk fra en anden virksomhed, så hæfter du som udgangspunkt selv for eventuelle mangler ved arbejdet forårsaget af disse indlejede folk. Dette gælder uanset, at det er den anden virksomhed, der betaler løn til de indlejede folk. Er der på den anden side tale om et underentrepriseforhold, vil underentreprenøren selvfølgelig være ansvarlig for mangler ved egen ydelse.

Det kan være svært at vurdere, om en aftale er en entrepriseaftale eller en aftale om leje af mandskab. Ved vurderingen kan man inddrage forskellige elementer såsom omfanget af arbejdsbeskrivelse, tidsplan for arbejdet, kvalitetskrav til arbejdet og om parterne skal stille sikkerhed. Derudover kan man også tage højde for, om prisen er fast eller afregnes efter medgået tid, hvem der stiller materialer og arbejdsredskaber til rådighed, hvem der har den overordnede ledelse af arbejdet på pladsen, og hvem der har ansvaret for instruktion og kontrol vedrørende arbejdet.

Sondringen mellem entreprise og arbejdsleje har også betydning inden for andre retsområder, herunder det arbejdsmiljøretlige og det ansættelsesretlige område. Det er vigtigt at have styr på, hvem der anses som arbejdsgiver i henhold til de arbejdsmiljøretlige regler, og om man overholder overenskomster.

CustomOffice kan hjælpe dig med dokumentationen

Hvis du ønsker at optimere din arbejdsproces og få mere effektivitet, kan CustomOffice hjælpe dig med digitaliseringsløsninger. Vores app giver dig og dine medarbejdere mulighed for at tidsregistrere jeres arbejdstid og tilføje maskiner og materialer undervejs. På den måde kan du nemt overføre tidsregistreringen til fakturerings-systemet og lave en faktura, når opgaven er færdig og kunden skal faktureres. Dette sikrer en mere effektiv arbejdsproces og en mere pålidelig fakturering, som kan spare dig tid og penge i det lange løb.

Vores digitale løsninger er specielt designet til entreprenører, vognmænd og maskinstationer, der bruger indlejet arbejdskraft. Vi ønsker at hjælpe vores kunder med at øge deres produktivitet og effektivitet og samtidig minimere risikoen for eventuelle mangler ved arbejdet.

Ved at bruge vores digitale løsninger kan du også sikre, at du overholder de relevante arbejdsmiljø- og ansættelsesretlige regler. Vores app kan hjælpe dig med at holde styr på, hvem der anses som arbejdsgiver i henhold til de arbejdsmiljøretlige regler, og om du overholder overenskomster.

Det er virksomhedens ansvar

Det er vigtigt at huske, at det er virksomheden selv, der er ansvarlig for at kende og overholde de gældende regler i forhold til entreprise og indleje af arbejdskraft. Hos CustomOffice ønsker vi at hjælpe vores kunder med at øge deres effektivitet og produktivitet ved at tilbyde digitale løsninger, der kan lette arbejdsbyrden og minimere risikoen for eventuelle mangler ved arbejdet. Vi påtager os dog ikke ansvaret for virksomhedens valg og handlinger i forhold til at ansætte indlejet arbejdskraft og opfylde entrepriseretlige krav. Derfor opfordrer vi vores kunder til at være opmærksomme på forskellen mellem entreprise og indleje af arbejdskraft og kende reglerne på området.

Når det kommer til ansættelsesret, kan sondringen mellem entreprise og indleje af arbejdskraft have betydning i forhold til overenskomster. F.eks. indeholder DI Byggeris overenskomster bestemmelser om, at hvis en medlemsvirksomhed indgår en underentrepriseaftale med en enkeltmandsvirksomhed, kan det betragtes som en omgåelse af overenskomsten, selvom virksomheden i realiteten udfører arbejdet i et lønmodtagerlignende ansættelsesforhold. Vil du vide mere om, hvordan overenskomster påvirker indlejet arbejdskraft og entrepriseretlige spørgsmål, kan du læse en artikel om emnet her.

Vi er stolte af at tilbyde digitale løsninger, der kan hjælpe dig med at holde styr på din indlejede arbejdskraft og øge din effektivitet. Kontakt os i dag, og lad os hjælpe dig med at optimere din arbejdsproces og minimere risikoen for eventuelle mangler ved arbejdet.

Læs også...

Tilmeld nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og få inspiration til en hverdag uden papir, invitationer til konferencer og nyt om CustomOffice.
Indtast virksomhedsdomæne
.customoffice.dk