Digital tidsregistrering og planlægning
gør vognmanden mere effektiv

CustomOffice præsenterer en komplet, digital vognmandsløsning, designet til at maksimere din virksomheds effektivitet. Oplev en verden, hvor organisering af arbejdsopgaver, medarbejdere og administrative pligter bliver enkel og ubesværet.

Nem disponering

Planlæg dine ture og kommunikér nemt med chaufførerne. Med CustomOffice kan du oprette kunder, opgaver og nye medarbejdere - alt sammen direkte fra din mobil eller PC.

Smart lønfortolkning

Vores brugervenlige app gør det let at registrere tid, ferie, fravær og arbejdstid. Nyd mindre administration og minimer risikoen for fejl.

Hurtig fakturering

Når dagsedlen er godkendt, genererer CustomOffice automatisk en fakturakladde i økonomisystemet, hvilket gør faktureringsprocessen både hurtig og problemfri.

Jørgen B. Kristensen fra Spøttrup Kran & containerservice

Designet præcist til vognmandens behov

CustomOffice er ikke bare endnu et digitalt værktøj. Det er din skræddersyede løsning, finjusteret til at imødekomme de unikke udfordringer og krav, du står overfor som vognmand. Med vores ekspertise sikrer vi, at du får det mest effektive redskab til din virksomhed.
HV Transport Chauffør Martin Visgaard Jensen

Nem tidsregistrering på farten -
med mobil eller tablet

Med CustomOffice bliver tidsregistrering en naturlig del af arbejdsdagen, hvor man nemt og hurtigt kan indtaste eller indtale få detaljer ved opgavens start og afslutning.

Minimalt tastearbejde

CustomOffice gør det muligt for alle chaufførerne at udarbejde dagsedler og registrere tid på opgaver med et minimum af tastearbejde.

Brugervenlig app

CustomOffice er nem at anvende for alle medarbejdere - også dem med sproglige eller læsemæssige udfordringer - og gør det enkelt at registrere tidsforbrug og opgavedetaljer i hverdagen.

Billeder som dokumentation

CustomOffice tilbyder desuden en funktion, hvor chaufførerne kan uploade billeder til opgaver, eksempelvis som dokumentation eller for at dele viden via skyen.

Se kundecase fra Hans Sørensen Transport

Den Digitale Vognmand - tablet i lastbilen

Mål tid på det, der giver værdi for din vognmands-forretning

Med en timer kan chaufførerne indrapportere tidsforbrug på de enkelte arbejdsopgaver. Det gør det let at få et overblik over, hvordan tiden anvendes.

Farverige timer-knapper

Få skræddersyet timer-knapper til tidsregistrering, som kan inddeles i farvekategorier, så de er nemme at skelne fra hinanden.

GPS-information

Brug din mobils GPS til at dokumentere din tidslog. Tiden starter ved et enkelt tryk på en knap.

Effektivitetsrapport

Du kan få knapper til Effektiv tid (fakturering), Pause, Ventetid, Driftstop, Tomkørsel m.m. Disse kan konfigureres efter dine behov.

Ledelse og planlægning

CustomOffice er designet til vognmandsvirksomheder. Vores løsning hjælper med at skabe et bedre overblik over, hvor medarbejderne er, hvor langt de er med en opgave, og med at oprette nye arbejdsopgaver.

Hvem har tid til overarbejde

Med CustomOffice bliver det nemmere at se, hvem der kan arbejde over i weekenden. App'en spørger automatisk hvem der har tid. Du kan se det i kalenderen med 👍-symbolet.

Find nærmeste pårørende

I tilfælde af en ulykke kan du gemme kontaktoplysninger på nærmeste pårørende, så det er let at finde frem. Medarbejderne har selv mulighed for at vedligeholde oplysningerne.

Se dokumentation for kørekort

Når dine chaufførerne kører med lastbilerne, skal du kunne dokumentere, at du har set deres kørekort. Det kan du gøre i CustomOffice med et tidsstempel og billede i app'en.

Se kundecase fra HV-Transport i Herning.

Vognmand

Nem kommunikation

Effektiv kommunikation er vigtig i hverdagen for at sikre, at dine medarbejdere får den nødvendige information og ledelse. CustomOffice gør det enkelt med beskedfunktioner og informationstavler.

Vis det på storskærm

Vis den aktive kalender, fraværskalender eller Google-kortet med GPS-placering af dine chauffører på kontorets storskærm.

Send beskeder

Brug den digitale opslagstavle til at formidle information til chaufførerne, især hvis de sjældent møder fysisk ind på kontoret.

Dokumentdeling

Del vigtige dokumenter omkring gods, maskiner, sikkerhed, kemi og APV, så dine ansatte altid har adgang til relevant information lige ved hånden.

Funktioner designet til
vognmandsbranchen

Nye opgaver oprettes direkte i systemet, hvilket gør det vigtigt, at alle kunder og lokationer er lettilgængelige.

Farvel til papirarbejdet - enkel, digital overgang

Uorganiserede gule post-its og papirkalendere hører fortiden til. Fremtiden er digital, og alle opgaver vises på en overskuelig måde.

Brugervenlighed for alle

Systemet skal være let for alle at navigere og oprette nye opgaver. Derfor lytter vi til dine behov og lærer dig de nødvendige funktioner, i stedet for at lade dig gennemgå en lang vejledning.

Automatisk fakturering baseret på tidsregistrering

CustomOffices intelligente tidsregistrering genererer automatisk fakturakladder i økonomisystemet, hvilket minimerer risikoen for fejl.

Vognmand

Transport af afgrøder

Når du udfører en transport af afgrøder med lastbil ved hjælp af CustomOffice, kan du nemt finde vej til marken, få overblik over antallet af på marken og holde styr på lageret.

Find halm, korn eller kartofler på marken

For at gøre det enkelt at finde frem til marken og komme dertil, har vi udviklet vores halm-log. Det gør det let at se markens placering og planlægge ruten dertil.

Hold styr på dit lager

Med vores udbytte-log kan du nemt holde styr på lageret og sikre, at du altid har det nødvendige antal halmballer til rådighed.

E-mail som dokumentation

Dokumentationen for ruten indeholder oplysninger om marker og lagerplaceringer. Dette dokument kan sendes til landmanden, inklusive logning af tidspunktet, så der er fuld transparens i processen.

Transport af sand og grus

Når du transporterer sand og grus fra grusgravene, er CustomOffice en stor hjælp til at finde vej. Du glemmer ikke noget, og systemet har styr på priserne.

Enkel og overskuelig navigation

Når du skal finde vej til grusgraven, gør vores transport-log det enkelt og overskueligt at navigere.

Google Maps-vejvisning

Ruten kan planlægges på forhånd med priser og rækkefølge. Når chaufføren vælger opgaven, klikker han blot frem til det næste punkt undervejs.

Dokumenter og vejesedler

Undervejs på turen tager chaufføren billeder af vejesedler. Efterfølgende kan disse bilag omdannes til PDF-filer og sendes til slutkunden.

grusgrav

Transport af gylle og biogas

Når du flytter gylle mellem tanke eller til biogasanlæg, er det smart at have CustomOffice med dig på farten. Vi registrerer din gylletransport, så du nemt kan se, hvornår og hvor gyllen er blevet transporteret til.

Dokumentation for kørsel

Vores gylle-log er godkendt til brug i forbindelse med kørsel med OGJ. Det betyder, at du får fuld sporbarhed over gyllens transportruter og kan nemt se, hvor den er blevet transporteret til og fra.

Google Maps-rutevejledning

Turen kan planlægges på forhånd, inklusive priser og rækkefølge af stop. Når chaufføren vælger opgaven, er det blot nødvendigt at klikke videre til det næste punkt undervejs i ruten.

Alternativ sporingssystem (OGJ dokumentation)

Dokumentationen for ruten inkluderer vejsedler og lagerplaceringer. For at give landmanden yderligere dokumentation kan vi også sende en e-mail med de nødvendige oplysninger.

Transport af træ og flis

Det bliver nemt at håndtere transport af træ og flis ude i skoven med CustomOffice. Vores kortvisning i Google Maps viser dig præcist, hvor træstakken befinder sig, og hvor meget træ der er tilbage.

Find træet i skoven

For at finde træstakken i skoven er det vigtigt, at det er enkelt at navigere og få overblik. Derfor har vi udviklet vores skovnings-log.

Google Maps-vejvisning

Turen kan oprettes på forhånd med priser og rækkefølge. Når chaufføren så vælger opgaven, klikker han blot frem til næste punkt undervejs.

Sporbarhed af oprindelse

Træ og flis kræver ofte fuld sporbarhed for at kunne certificeres. Det betyder, at vi skal dokumentere mængderne af træ, der er hentet og leveret, gennem vores system.

stak af træ i skoven

Flytning af containere og køreplader

Med CustomOffice's Container- & Køreplade-log bliver det enkelt at levere, tømme og afhente containere og køreplader. Vores kortvisning med Google Maps viser dig præcist, hvor de skal placeres eller afhentes.

Effektiv containerkørsel uden Excel

For at finde containeren eller kørepladerne ude på pladsen er det vigtigt, at det er enkelt at navigere og få overblik over antallet.

Planlæg ruten til afhentning-/leveringssted

Ruten kan planlægges på forhånd med priser og rækkefølge. Når chaufføren ankommer til lossepladsen, kan han nemt scanne vejesedlen.

Send dokumenter som pdf

Rutedokumenter indeholder vejsedler og lagersteder. CustomOffice eliminerer besværet med papir og minimerer risikoen for glemt information.

Vintertjeneste & rutekørsel

Når frosten melder sin ankomst, er det vigtigt at have nogen til at stå for salt- og snerydning, så folk ikke kører rundt på glatte veje. Til dette formål kan I benytte vores brugervenlige rutesystem til vintertjeneste.

Enkel udførelse

Chaufførerne begynder ofte deres arbejde før solopgang og under udfordrende vejrforhold. Derfor er det vigtigt, at arbejdet er let at overskue og planlægge.

Google Maps-vejvisning

Ruterne oprettes på forhånd med priser og rækkefølge. Chaufføren kan nemt navigere mellem punkterne undervejs.

Digitale kort og dokumenter

Undgå rod med papirer og risiko for at glemme vigtige dokumenter, ved at gemme informationer om både ruten og området, der skal ryddes, direkte i systemet.

Transport af landbrugsdyr

Transport af landbrugsdyr

Når man transporterer landbrugsdyr, er det vigtigt at holde styr på tidsregistreringen, da det kan påvirke dyrenes trivsel og sundhed under transporten.

Navigér til stalden

I CustomOffice kan vi integrere oplysninger fra Fødevareministeriets Centrale HusdyrbrugsRegister (CHR), hvor besætningerne er listet, så det er nemt at finde frem til stalden.

Autorisation og uddannelse

For at transportere landmandens dyr i Danmark skal man være autoriseret af Fødevarestyrelsen og have bestået en uddannelse som transportør af dyr.

Digitale kort og dokumenter

Undgå at opbevare papirer i aflåste skabe på kontoret, da de kan gemmes sikkert og beskyttet bag adgangskode i CustomOffice. Dette gælder også dokumentation for kørekort og kompetencebevis fra chaufføren.

Kloakrensning og slamsugning

Med CustomOffice's Kloakrensning og Slamsugning-planlægningsmodul bliver det nemt og effektivt at styre arbejdsopgaver for virksomheder, der arbejder med kloakrensning og slamsugning.

Ingen besværlige regneark

Du kan nemt planlægge, tildele og følge op på arbejdsopgaver, uden at skulle ty til besværlige regneark eller manuelle processer.

Integreret kortvisning og ruteplanlægning

Med vores integrerede Google Maps-funktion får du præcise kortvisninger og ruteplanlægning, så dine kloakrensning og slamsugning-chauffører altid ved, hvor de skal hen.

Digitalisering af dokumenter

Rutedokumenter, arbejdssedler og andre vigtige papirer kan nemt gemmes og deles i systemet, hvilket eliminerer besværet med papir og minimerer risikoen for tabt information.

kloakrensning og slamsugning med CustomOffice

Brændstoftillæg på faktura

De stigende energipriser har stor betydning for de samlede omkostninger. Derfor introducerer vi et modul, der gør det nemt at videreføre omkostningerne til kunderne.

Afregning baseret på forbrug

Du kan vælge at afregne baseret på maskinernes brændstofforbrug eller som et fast tillæg pr. område.

Månedlig indeksering

Brændstoftillægget opdateres månedligt efter behov og fordeles automatisk på kundens faktura.

Tydelig oplysning på fakturaen

Oplysninger om brændstoftillæg, såsom olie- eller dieseltillæg, præsenteres separat og gennemskueligt på kundens fakturaer.

Værkstedsopgaver

Når en opgave er udført, kan chaufføren rapportere eventuelle fejl på maskinen. Det eliminerer behovet for værkstedets gule sedler.

Overskuelig opgaveliste

Alle reparationsopgaver noteres på en klar og overskuelig liste, hvilket gør det nemt at prioritere de vigtigste opgaver efter behov eller nummer.

Planlagte serviceopgaver

For faste rutiner omkring servicering af bestemte maskiner kan vi oprette opgaver og sikre, at de udføres til tiden.

Historik for udførte opgaver

Vores opgaveliste gør det enkelt at tilgå de enkelte maskiners historik, herunder noter og billeder fra tidligere udførte opgaver.

Maskinstation

Med CustomOffice kan du sige
farvel til papirarbejde​

CustomOffice gør det nemt at organisere og administrere arbejdsopgaver på mobilen. Chauffører kan hurtigt indtaste fakturerings- og lønoplysninger, hvorefter lederen kan godkende udførte arbejdsopgaver. Dette frigiver mere tid til kerneforretningen.

Automatisk fakturering ved opgaveafslutning

Når du godkender en dagseddel med et enkelt klik, overføres fakturaen til kunden automatisk til dit økonomisystem.

Tilføj materialer på fakturaen

Opret en oversigt over nødvendige materialer og småmaskiner til opgaven, og modtag påmindelser, så alt nødvendigt medtages.

Integration til økonomisystem

CustomOffice er kompatibel med økonomisystemet e-conomic. Hvor vi synkronisere kunder, varer, varegrupper og maskiner.

Effektiv lønberegning uden fejl

Efter godkendelse af dagsedler er systemet klar til at generere lønrapporter på ingen tid.

Forside

Dokumentation af veludført arbejde med CustomOffice

CustomOffice gør det nemt at håndtere dokumentation og administration i hverdagen. Indsaml nødvendige oplysninger løbende, og del dem enkelt med dine kunder.

Gem billeder med opgaverne

Lagre og træk billeder ud som PDF- eller billedfiler for at dokumentere arbejdet, rapportere skader og meget mere.

Logs og journaler

Brug telefonens GPS-funktion til hurtigt at dele din placering og rute til fakturering og kundedokumentation - eller til at finde kolleger.

Rapportering til kunder

Giv dine kunder adgang til oplysninger om arbejdsopgaver, afstande, vægt og volumen samt statusopdateringer. Alt samles i en PDF-rapport til slutkunden.

Rapportering og effektivitet med CustomOffice

Når man arbejder med lastbiler, skal der udfyldes og samles meget dokumentation, så arbejdet lever op til kravene. Det kan bilagsmappen i CustomOffice hjælpe med.

Effektivitetsanalyse

Få et statistisk overblik over tidsfordelingen, så du kan optimere og effektivisere din virksomhed.

Ordrestatistik

Få hurtigt indsigt i det samlede tids- og materialeforbrug for de enkelte ordrer.

Maskinanalyse

Integrer dit økonomisystem med CustomOffice for at generere en dækningsbidragsanalyse af dine maskiner og optimere ressourceanvendelsen.

Forside

Ingen overraskelser - CustomOffice fås til CustomOffice tilbyder faste månedspriser

Oplev CustomOffices mange fordele med vores 30 dages tilfredshedsgaranti uden binding. Prisen varierer afhængigt af de ønskede funktioner, hvilke systemer der skal integreres, og antallet af ansatte i din virksomhed.

Starter-pakken

Medarbejderne taster deres opgaver og timer i app'en. Robotten beregner løn og bygger faktura i e-conomic.
fra 125
kr/dag
 • Op til 10 brugere
 • App til iOS og Android
 • Egen server
 • Opgavelister & arkiv
 • Integration til e-conomic
 • Løn som udskrift
 • Fri support på mail og telefon
 • Digitaliseringskonsulent

Pro-pakken

Robotten spiser dine gule sedler, holder styr på lager, værkstedsopgaver, Google Maps og meget mere.
fra 175
kr/dag
 • Op til 50 brugere
 • NYHED: Brændstoftillæg
 • Værkstedsmodul
 • Billeddokumentation
 • Rutefunktioner
 • Ordre og Projektstyring
 • Visuel lagerstyring
 • E-mail notifikation til kunderne
 • GPS sporing af opgaver
MEST SOLGTE

Beregn din besparelse

Digitaliseringen har åbnet nye døre for vognmænd, som nu har adgang til en digital værktøjskasse, der for få år siden var forbeholdt de største virksomheder.

2
Timer/dag
250
kr/timen
Hver måned kan du spareKr. 

Digitalisering for vognmænd

Digitaliseringen har givet helt nye muligheder for vognmænd, der i dag har fået adgang til en digital værktøjskasse, som for kun få år tilbage var forbeholdt de helt store virksomheder. 

Hvorfor bør man digitalisere?

I sidste ende fordi det fører til en bedre og mere konkurrencedygtig forretning. Vejen til en forbedret bundlinje er fyldt med fordele, der gør hverdagen lettere for både vognmand, chauffør og kontorpersonale.

Fordele ved digitalisering

Ved at være dygtige, innovative og grundige tilbyder vi vores kunder teknologiske løsninger, som både de og deres kunder drager fordel af.

Dokumentation og ansvarlighed

Nem adgang til dokumentation viser ansvarlighed over for kunder og signalerer en bæredygtig profil. Det styrker virksomhedens omdømme og skaber tillid hos både nuværende og potentielle kunder.

Tilmeld nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og få inspiration til en hverdag uden papir, invitationer til konferencer og nyt om CustomOffice.

Få et uforpligtende tilbud

Indtast virksomhedsdomæne
.customoffice.dk