Glemt at afslutte en opgave

Der kan opstå situationer, hvor man glemmer at afslutte en opgave – og derfor fortsætter på samme opgave – selvom det skulle have været en ny opgave dagen efter. Dette kan skabe forvirring og nødvendiggøre en tidskorrektion.

Slet tiden

Her er et eksempel på en opgave, der ikke blev afsluttet om aftenen og fortsatte den efterfølgende dag. Som I kan se viser tidslinjen, at man har startet tiden d. 17/10, mens opgaven først er afsluttet d. 28/10.

Glemt at afslutte en opgave

For at rette dette skal du slette den tid, der ikke skulle være på opgaven. I dette tilfælde skal tiden slettes fra kl. 11 og fremefter d. 28/10.  

Afslut og viderefør

Når tiden er slettet, kan du klikke på “AFSLUT OG VIDEREFØR” (da dette laver en kopi af opgaven med opstart dagen efter).

Derefter kan du starte tiden og rette eventuelle småfejl i tiden på den nye opgave. I det viste eksempel, vil man skulle indsætte transporttid fra kl. 11 – 12 og derefter starte effekttiv tid.

Glemt at afslutte en opgave
Indtast virksomhedsdomæne
.customoffice.dk