Selvkørende og trækkende maskiner

Ved at angive hvilke maskiner der er trækkende, og hvilke der kan køre solo, kan vi hjælpe medarbejderne med at påføre de rigtige maskiner på deres dagsedler.

SELVKØRENDE OG TRÆKKENDE MASKINER

Her er 3 eksempler:

  1. Fx ved at angive en traktor som Trækker i C5, vil medarbejderne ikke få lov til at afslutte deres dagseddel før de har angivet hvad traktoren har trukket.
  2. En mejetærsker ville man angive som selvkørende, da den kan udføre og generere en faktura uden andre maskiner.
  3. Ligeledes ved hverken at angive en plov som selvkørende eller trækker, vil man ikke kunne aflevere en opgave uden at have en trækker foran.

Til slut, husk at overføre fra C5 -> CO for at gemme ændringerne.

Indtast virksomhedsdomæne
.customoffice.dk