Lager på kort

Man kan oprette lagre i CustomOffice.

Vores lagersystem kan visuelt vises direkte på vores kort. På den måde kan man let finde vej og se antal enheder på lokationen.

Visuel lagerstyring kan f.eks. bruges til:

  • Halm på marken
  • Flis eller træ i skoven
  • Gylletanke og biogas
  • Containere
  • Køreplader

Lageret er søgbart på kortet og ser således ud i CustomOffice:

LAGER PÅ KORT

A) Først skal vi oprette en lokation. Klik “indstillinger”, vælg fanebladet “lokationer” og tryk på den grønne plus knap.

Særpriser i e-conomic

B) Giv stedet et navn, og vælg en position ved enten at skrive en adresse eller ved at markere det via kortet.

LAGER PÅ KORT

C) Udpeg positionen ved at klikke på kortet, dernæst gå tilbage ved at trykke øverst til højre.

LAGER PÅ KORT

D) Vælg “kunde” (ejeren) af stedet, og en lokationstype(såfremt der mangler nogle, så se sidst i guiden, hvordan disse laves). Typen bruges til at filtrere ud fra, så man kan skabe sig et overblik. Til sidst gemmes lokationen ved at trykke “ok”

Særpriser i e-conomic

E) Nu kan lager lokationen ses på kortet ved at vælge det korrekte lag jvf. billede.

Særpriser i e-conomic

F) Såfremt man vil registrere antal enheder ude på lokationen, kan man gøre det via menu punktet “lager”.(Hvis intet vises, så se sidste billede angående lokationstyper)

LAGER PÅ KORT

G) Man kan oprette manglende lokationstyper under menuen “indstillinger”, vælg fanebladet “lokationstyper” og trykke på det grønne plus. For at kunne registrere antal under lager lokationen, skal man tilknytte en vare til typen.

LAGER PÅ KORT

Hvis I blev forvirrede undervejs eller mangler hjælp, så kontakt os endelig i support.

Indtast virksomhedsdomæne
.customoffice.dk