Prislinjer i C5

I dette eksempel vil vi forklare hvad de forskellige linietyper betyder (Minimum, Startpris, Timer, Different, Tillæg og Vare).

PRISLINJER I C5

Her har vi for prisgruppen “Variant A” oprettet alle de gængse linietyper i C5. 

Minimum:

Linien bruges sjældent, men den kan sætte en minimums pris, som kan blive overskredet af andre linietyper. 

Dvs. at den fungerer som en enten eller pris, fx sammenlignes minimums prisen med alle de andre linjetyper og generer prisen alt efter hvad der er højest. 

Medarbejderne ser ikke denne linje under Materiel i CO.

Startpris: 

Denne linje definerer en startpris per pågyndt opgave fx som et start gebyr. 

Medarbejderne ser ikke denne linje under Materiel i CO.

Timer: 

Dette er den mest brugte linjetype i C5, og den vi kobler med tidstagningsknappen “Effektiv tid” i CustomOffice, så der ikke tastes timer ind manuelt. 

OBS! vær opmærksom på at der ikke er flere Timer(linietype) Timer(enhed) linjer per variant, da dette vil resultere i en fejl i overførsel med CO Sync, da tidstagningsknappen så peger på to forskellige faktura linjer.

Different:

Denne linje kan bruges til at differentiere mellem priser. 

I dette tilfælde er prisen 150kr per HA såfremt der er under 10HA på opgaven. Hvis opgaven havde mere end 10 HA ville prisen være 100kr per HA.

OBS! vær opmærksom på Different 1 i antal, da det så via et hack bliver skrevet ind som tekst til fakturaen, og ikke med pris. Ændrer således antallet til fx 1,01 hvis kunden vil have en different pris på ca 1.

Tillæg:

Denne type bruges typisk hvis der skal lægges en pris oveni. 

I dette tilfælde har vi ikke angivet en pris, men bruger linjen til info om hvor meget M3 der er blevet udbragt. 

Tillægslinjer kan godt stå alene.

Vare:

Denne linje bruges typisk til kemikalier eller småmateriel.

OBS! Vare pris/enhed/tekst kan ikke ændres herinde, men inde i Vare kartoteket.

Indtast virksomhedsdomæne
.customoffice.dk