Opsætte flere end 3 prislinjer

Som udgangspunkt er man begrænset til en time linje, samt to different linjer(m3, HA).

For at overskride dette antal kan vi i CustomOffice oprette ekstra prislinjer ved at bruge varer.

Se nedenstående screenshot: Der har vi oprettet to varer (HA info og Svovlsyre) og knyttet til området.

For at koble en vare på som prislinje, gøres det på følgende måde:

1) Tryk på det midterste ‘+', og angiv navnet på prislinjen, som medarbejderne kommer til at se.

2) Tryk på retteblyanten for den nyligt oprettede prislinje.

3) Vælg varen ved at trykke på den grønne knap, og søg i jeres varekartotek.

Derefter er det bare at trykke ‘pil tilbage', og den extra prislinje er oprettet.

Indtast virksomhedsdomæne
.customoffice.dk