Opsætte flere end 3 prislinjer

Som udgangspunkt er man begrænset til en time linje, samt to different linjer(m3, HA).

For at overskride dette antal kan vi i CustomOffice oprette ekstra prislinjer ved at bruge varer.

Se nedenstående screenshot: Der har vi oprettet to varer (HA info og Svovlsyre) og knyttet til området.

For at koble en vare på som prislinje, gøres det på følgende måde:

1) Tryk på det midterste ‘+', og angiv navnet på prislinjen, som medarbejderne kommer til at se.

OPSÆTTE FLERE END 3 PRISLINJER

2) Tryk på retteblyanten for den nyligt oprettede prislinje.

3) Vælg varen ved at trykke på den grønne knap, og søg i jeres varekartotek.

OPSÆTTE FLERE END 3 PRISLINJER

Derefter er det bare at trykke ‘pil tilbage', og den extra prislinje er oprettet.

Indtast virksomhedsdomæne
.customoffice.dk