Rengøringslog til foderkørsel

Denne artikel vil guide dig gennem brugen af rengøringsloggen i CustomOffice og understrege vigtigheden af korrekt rengøring i forbindelse med fodertransport for at undgå krydskontaminering og overholde lovgivningskrav. En rengøringslog hjælper med sikring af hygiejne og overholdelse af krav.

Krav til rengøring for fodervirksomheder

For at sikre korrekt hygiejne og undgå krydskontaminering mellem forskellige typer af foder er det vigtigt at have styr på rengøringsprocesserne. Fodervirksomheder skal følge HACCP-principperne og opfylde kravene i Foderhygiejneforordningens bilag II. Fødevarestyrelsen forventer, at virksomheder, der håndterer løsvarer, har et dokumentationssystem for kritiske punkter og særlige procedurer for rengøring ved fund af salmonellaforurening ved håndtering af fjerkræfoder. Mere information om HACCP-principperne kan findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Aktivering og brug af rengøringsloggen i CustomOffice

For at bruge rengøringsloggen i CustomOffice skal den aktiveres af din konsulent eller via support 89883933 for specifikke arbejdsområder.

Når den er aktiveret, vil chaufføren blive bedt om at udfylde kontrolspørgsmålene, som er defineret sammen med konsulenten.

Se vores trin-for-trin guide til rengøringsloggen

Ved at følge disse trin sikrer du, at din virksomhed overholder kravene til rengøring i forbindelse med fodertransport og opretholder en høj standard for hygiejne og sikkerhed.

En Rengøringslog kan se således ud:

RENGØRINGSLOG TIL FODERKØRSEL

Når man udfylder en Rengøringslog, vælger man først et Afhentningssted og derefter et Leveringssted:

RENGØRINGSLOG TIL FODERKØRSEL

Nu kan du starte din almindelige tidstagning og påbegynde transporten ud til Afhentningsstedet. Når du kommer frem til målet, klikkes på den grønne knap “A1, sted” og man trykker “Indmeld”:

RENGØRINGSLOG TIL FODERKØRSEL

Efterfølgende skal man tilføje hvilken fodertype der transporteres, dette gøres under menupunktet “Materiel”:

RENGØRINGSLOG TIL FODERKØRSEL

Når man kommer frem til Leveringsstedet, klikkes på “L1, sted” og denne log vises:

RENGØRINGSLOG TIL FODERKØRSEL

Du vil nu kunne se en samlet log med tidsstempel under opgaven:

RENGØRINGSLOG TIL FODERKØRSEL

Har du brug for yderligere felter i din Rengøringslog, så kontakt din konsulent eller support.

Indtast virksomhedsdomæne
.customoffice.dk