Rengøringslog til foderkørsel

Kører man som transportvirksomhed med forskellige fodertyper, så stilles der krav til rengøring. CustomOffice hjælper med denne registrering.

Hvilke krav er der til rengøring på en fodervirksomhed

For at undgå overslæb og krydskontaminering mellem forskelligt foder er det vigtigt at have styr på rengøringen. Her kan du læse hvilke krav, du skal overholde for rengøring, når du har en fodervirksomhed.

Alle fodervirksomheder skal have indført procedurer for rengøring, der er baseret på HACCP-principperne, og sikre, at kravene i bl.a. Foderhygiejneforordningens bilag II er opfyldt.

For virksomheder med håndtering af løsvarer vil Fødevarestyrelsen som udgangspunkt forvente, at rengøring indgår i et dokumentationssystem for kritiske punkter. Desuden forudsættes det, at der fx er særlige procedurer for rengøring ved fund af salmonellaforurening ved håndtering af fjerkræfoder.

Læs mere på Fødevarerstyrelses hjemmeside: HACCP-principperne

Sådan bruger du Rengøringsloggen

Rengøringsloggen skal aktiveres af din konsulent på specifikke Arbejdsområder.

Når Rengøringsloggen er aktiveret, afkræves den automatisk for det valgte arbejdsområde. Dermed skal chaufføren udfylde de kontrol spørgsmål som vi sammen har defineret.

En Rengøringslog kan se således ud:

Når man udfylder en Rengøringslog, vælger man først et Afhentningssted og derefter et Leveringssted:

Nu kan du starte din almindelige tidstagning og påbegynde transporten ud til Afhentningsstedet. Når du kommer frem til målet, klikkes på den grønne knap “A1, sted” og man trykker “Indmeld”:

Efterfølgende skal man tilføje hvilken fodertype der transporteres, dette gøres under menupunktet “Materiel”:

Når man kommer frem til Leveringsstedet, klikkes på “L1, sted” og denne log vises:

Du vil nu kunne se en samlet log med tidsstempel under opgaven:

Har du brug for yderligere felter i din Rengøringslog, så kontakt din konsulent.

Indtast virksomhedsdomæne
.customoffice.dk