Hvor finder jeg logs og billeder?

Logs under “kunder”

Hvis du vil se hvor meget I har registreret, når I har kørt for en bestemt kunde, så følg denne vejledning:

  1. Gå til menupunktet “Kunder“.
  2. Vælg den kunde det drejer sig om.
  3. Klik på fanen “LOG“.
  4. Vælg hvilken periode der skal vises log fra. (Som standard er der vist for et halvt år).
  5. Klik på den ønskede kategori for at få vist en liste med logs.
CustomOffice Logs under Kunder

Se dine billeder under “Bilag”

På bilags siden findes alt dokumentation på opgaver for kunder, arbejdsområder, maskiner m.m.

Dokumentationen er i form af logs og billeder:

  1. Gå til menupunktet “Bilag“.
  2. Filtrer på punkterne som bilag skal findes for.
    1. Efterlad blank, hvis der kun skal søges for en tidsperiode.
  3. Logs og billeder vil nu være tilgængelig for de filtrerede parametre.
CustomOffice bilag
Indtast virksomhedsdomæne
.customoffice.dk