NAV prislinjer forklaring

DME NAV har nogle begrænsninger ift hvilke typer data den kan modtage fra eksterne systemer.

Derfor er her en lille guide til hvordan man kan oprette en prisgruppe der virker.

I linjetypen vælges enten “Timer” eller “Different”, afhængig af om der afregnes efter tidstagningsknappen eller manuel indtastning. Vær opmærksom på at ved differentpriser skal mindst én af differentlinjerne have “99999” i antal(fem 9-taller).

Dernæst påføres faktura teksten, og enheden.

Enheden skal enten være “Timer”, “m3”, eller “Ha”. Så hvis du måler tid bruges “Timer”, hvis det er en mængde bruges “m3”, og hvis det er et areal bruges “Ha”. Også selvom der bruges andre enheder.

Den korrekte enhed påføres i stedet under “Salgsenhedskode”. 

Så hvis man fx vil angive antal læs kan man vælge “m3” under Enhed og “læs” under Salgsenhedskoden.

OBS: De forskellige enhedstyper må ikke bruge samme salgsenhed. Dvs en “m3” linje der bruger salgskoden “læs” må ikke kollidere med en “Ha” linje der også bruger salgskoden “læs”. 

Se nedenstående screenshot:

NAV PRISLINJER FORKLARING

For at knytte flere prislinjer til et område kan man tilkoble varer til området via CustomOffice, da NAV hverken vil tillade varelinjer eller tillægslinjer.

Indtast virksomhedsdomæne
.customoffice.dk