Kunne ikke finde pris i kundens prisgruppe

WARNING: Kunne ikke finde pris vare xxxx i kundens prisgruppe og heller ikke i standard prisgruppen Alle

Der er tilføjet en varelinje i CustomOffice – når vi forsøger at overføre denne varelinje (xxxx), så skal vi finde en pris som vi kan sætte ind, den kan vi ikke finde.

Det kan der være 2 årsager til:

  1. Inde på varen (xxxx) er der ikke en salgspris, så når vi forsøger at finde en salgspris som svarer til kundens prisgruppe, så er der ingen på varen – løsning: opret en prisgruppe på varen.
  2. Inde på debitor er det ikke påført hvilke prisgruppe som denne kunde tilhører – gå ind på den berørte kunde og sæt en passende prisgruppe på.
Indtast virksomhedsdomæne
.customoffice.dk